Contra nummer 3 2011 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Islamistisk terror i Skandinavien
av C G Holm

Sverige och Skandinavien är inte längre isolerat från islamismens terrordåd. Under de senaste åren har en rad komplotter avslöjats och stoppats i sista stund. Taimour Abdulwahhab lyckades desbättre bara spränga sig själv på Bryggargatan i Stockholm i december förra året. Men det är bara en tidsfråga innan någon kommer att ”lyckas”.

 

Sparandets dygder
av Fredrik Runebert

Sparandet är en förutsättning för ekonomisk utveckling och har varit en viktig dygd ända sedan antikens dagar. Den romerske retorikern Marcus Tullius Cicero lär ha sagt att ”Människorna förstår inte hur stor inkomst sparsamhet är”. I den relativt nyutgivna boken ”Sparbanksidén!” berättar forskaren och sparbanksfantasten Ingvar Körberg om sparbanks-idéns filosofiska grund och utveckling till dagens gigantiska affärsbanker som är för system-viktiga för att få gå i konkurs.

Vindkraft lever på dolda subventioner
av C G Holm

När den tyska regeringen i maj i år mer eller mindre i panik beslöt att stänga kärnkraften till år 2022 får det drastiska följder för tysk ekonomi och för miljön. Ungefär 25 procent av Tysklands el produceras med kärnkraft (i Sverige är det 50 procent). Den närmast till hands liggande lösningen på Tysklands energibehov är en snabb utbyggnad av kolkraften, en beprövad men mycket smutsig teknik. Därnäst kommer anlitandet av rysk gas, bland annat via den nya gasledningen Nordstream mellan Viborg och Greifswald (bägge gamla svenska städer från stormaktstidens dagar). En kraftig volymökning för gasleveranserna från Ryssland passar Ryssland som hand i handske. Landet har successivt förlorat sin ställning som stormakt och har med nöd och näppe kunnat hålla sina bångstyriga grannar (Vitryssland, Ukraina med flera) på plats genom att vrida av gaskranen. Nordstream ska nu ge ryssarna möjlighet att leverera gas direkt till Västeuropa utan att behöva truga länder som kunnat utnyttja sitt geografiska läge för att ställa krav på Ryssland, det gäller förutom de nämnda Ukraina och Vitryssland även Polen och de baltiska länderna.

Historieprofessor och demokratiaktivist
av Ann-Mari Lahti

Michail Suprun har forskat om tyska och polska fångar i Archangelsk-området. I arkiven finns det uppgifter om 40 000 sådana fångar, Suprun la upp en databas som omfattade 5 000 namn. För detta fick han ekonomiskt stöd av Tyska Röda Korset. I oktober 2009 greps han av säkerhetstjänsten FSB för detta och myndigheterna beslagtog hela hans arkiv, inklusive datorernas hårddiskar.

Lauri Törni slogs för Finland och Vietnam
av Tommy Hansson

Lauri Törni föddes i Viborg i dåvarande Finland 1919. 20 år senare bröt Vinterkriget ut genom Sovjetunionens angrepp på Finland, och under detta krig liksom under de kommande konflikterna i Andra världskrigets hägn skulle Törni utmärka sig som en legendarisk krigare. Efter världskrigets slut tog Lauri Törni sin tillflykt till USA, blev amerikansk medborgare under namnet Larry A. Thorne och skulle göra en heroisk insats i Kalla kriget som officer i elitförbandet Gröna baskrarna i Vietnam, där han till slut förolyckades.

Sex feministiska myter

I förra numret av Contra intervjuades ”jämställdisten” Pär Ström. Han berättade då att han hade en ny bok om feminismen på gång. Nu har den kommit under titeln Sex feministiska myter. Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund, säger han.

Internationell handel främjar inte demokrati i Iran
av Arvin Khoshnood

Artikeln är en sammanfattning av en vetenskaplig artikel Arvin Khoshnood har skrivit i tidskriften Geografiska Notiser, nr 4 (2010). Den behandlar islamiska republikens globala handel och demokratisituation under perioden 1980–2006. Författaren visar att demokratin har blivit mer utsatt trots att internationell handel med Iran ökat. Orsaken är ojämlik fördelning av landets rikedom.

Sveriges neutralitetspolitik i ny belysning
av David Stavenheim

Det har under årens lopp talats mycket om Sveriges så kallade eftergiftspolitik mot Tyskland under Andra världskriget. Det har talats mindre om Sveriges stöd till de västallierade. Förre ÖB Bengt Gustafsson har i sin bok om ubåtskränkningarna även belyst denna för allmänheten helt okända sida av Sveriges agerande under krigsåren. Gustafsson gör därvid det konstaterandet, att Sverige gick från eftergifter till det krigförande Tyskland till ett aktivt stöd för västmakternas krigföring mot samma stat.