Contra nummer 3 2010 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Vänsterns konungadöme – är svenskarna världens egendomligaste folk?

Sveriges glanstid ligger i det förflutna. Och under senare decennier har Sverige fortsatt resan brant utför. Även om det må vara att greker och andra kanske tillfälligt vill göra Sverige äran stridig, så har den svenska utförslöpan pågått längre.

Magnus Ivarsson är civilekonom med en lång internationell yrkesverksamhet, bland annat som rådgivare åt Världsbanken i Afrika och Latinamerika. Han ger sin syn på bristerna i svenskt samhälle och svensk ekonomi i en nyutgiven Contra-bok. Här kommer ett utdrag ur boken.

Valfläskforskning:
En röst kostar 40.000 kronor…

Inför höstens val är det dags för alla partier att ladda med ”valfläsk”, dvs att komma med vallöften om hur de på skattebetalarnas bekostnad ska vinna viktiga väljargrupper. Grundtanken är att skatterna betalas av många och varje enskild utgiftsökning blir liten för den genomsnittlige skattebetalaren. Men ”valfläsket” riktar sig till en viss speciell grupp, där betydelsen är stor. Här ställer vi frågan: Lönar det sig att bjuda på valfläsk? Vad kostar det att köpa röster? En nationalekonomisk uppsats ger ett mycket konkret svar.

Från muslimsk lojalitet
till islams största kritiker:
Ayaan Hirsi Ali
av Fredrik Runebert

Västvärlden tar inte hotet från islamismen på allvar. Det menar författaren och debattören Ayaan Hirsi Ali, som nu är anställd på American Enterprise Institute som är en högerkonservativ tankesmedja i USA. Från 2003 till 2006 var hon parlamentariker i Nederländerna för det högerliberala partiet VVD. I valet 2003 fick hon flest personröster för sin agenda att sekularisera islam. Hennes vän Theo van Gogh mördades på öppen gata av en fundamentalistisk islamist som reagerade negativt på en film, Submission, som van Gogh regisserat och som Hirsi Ali skrivit manuskriptet till. Mördaren satte fast ett meddelande med en kniv på van Goghs kropp som var riktat mot Ayaan Hirsi Ali. Hon stod på tur.

Georgien – landet som vill höra till Väst
av C G Holm

Georgien är en av de mest västorienterade av de före detta sovjetrepublikerna. Landets geografiska läge medför dock betydande problem. I motsats till de baltiska staterna har Georgien inte lyckats bli medlem i vare sig NATO eller EU. Närheten till Ryssland och en nästan omöjlig logistik för militär NATO-uppbackning har gjort att en anslutning hittills varit mest georgiska drömmar, som kraftfullt och hittills framgångsrikt motarbetats av Ryssland.

Mussolini – en studie i makt
av David Stavenheim

Göran Häggs speciella intresse för Mussolini och fascismen har avsatt sig i en bok med titeln Mussolini – en studie i makt. Titelvalet anknyter till Mussolinis maktposition som, enligt författaren, var mer total än någon härskares inklusive Hitler. Fascismen var en enmansshow där Mussolini styrde och ställde allt efter behag.

Svenskans hotade ställning i Finland
av Tommy Hansson

Kan juridiken rädda finlandssvenskarna? Det var temat för en presentation av finlandssvenskarnas situation i Finland som hölls av universitetsjuristen Ida Asplund i den anrika Föreningen Svensk-Finlands Vänner i Stockholm relativt nyligen. Contras medarbetare fanns på plats.

Brevet som kostade två år i fängelset

Zoltán Cséplö var ungrare med rötterna i Transsylvanien. Han föddes dock i Bukarest, där hans far arbetade som chaufför. När ryssarna i Andra världskrigets slutskede marscherade in i Rumänien och Ungern flydde han västerut, men kom inte längre än till en av de sista städerna innan österrikiska gränsen. Han skrev 1948 ett brev till en ungersk vän som senare råkade ut för en husrannsakan av politiska skäl. Zsoltáns brev med privata kritiska synpunkter på kommunistregimen hittades och det kostade honom två år i fängelse. Ett privat brev var ”uppvigling”.

Vänsterpartiet i Sverige har en obruten organisatorisk historia från det Kommunistparti vars ordförande hyllade diktaturen i Ungern och Sovjets ”resoluta ingripande” mot ungerska frihetssträvanden 1956. Sverige kan till hösten få regeringsledamöter som har direkt idémässig koppling till det parti som låg bakom domen mot Zoltán Cséplö. Det var aldrig aktuellt på 1950-talet då socialdemokraterna var de mest principfasta antikommunisterna. Idag är det annorlunda.

Zoltáns dotter bor idag i Sverige och hon har gjort domen tillgänglig för Contra och även översatt den till svenska.

Öde utan nåd
av Frank Gordons

Ryssland har genom åren ingripit i Polens affärer. Gjorde de det också den 10 april, när en stor del av den polska politiska ledningen omkom i en flygkrasch i Smolensk? Spekulationer och konspirtionsteorier frodas. I Georgien har det sagts att ryska soldater sköt ihjäl dem som överlevde kraschen. Men vad vet vi egentligen? Vad kan bevisas?