Contra nummer 3 2009 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Yrkesarmé eller allmän värnplikt?
av Tommy Hansson

– Vi håller nu på att sakta stänga den kran som heter frivillighet, framhöll överste Henrik von Vegesack, generalsekreterare i Frivilliga skytterörelsen, under den paneldebatt om försvaret som följde på Förbundet för Sveriges folkförsvars årsmöte i Högkvarteret i Stockholm. Övriga debattörer i panelen var generalmajor Michael Moore, överste 1. Hodder Stjärnswärd och kommendörkapten Per Wahlberg, de båda sistnämnda pensionerade. Försvarets ”ominriktning” fick bitvis hård kritik, men Moore som representant för försvarsledningen, höll ställningarna så gott det gick.

Upplysning om kommunismen och dess brott
av C G Holm

Sedan 2006 finns det en förening som kallas ”Upplysning om kommunismen”, vilket förvisso är något som bör ligga Contra-läsarna varmt om hjärtat. Det är inte någon massrörelse utan formen för att sprida information om kommunismens brott mot mänskligheten. Drivande är det äkta paret Camilla Andersson och Anders Hjemdahl och för finansieringen står främst Stiftelsen Fritt Näringsliv.

KGBs roll i Polens underkuvande
av Tommy Hansson

I enlighet med stormaktsöverenskommelserna i samband med Andra världskrigets slut delades Europa i en kommunistisk, ofri del och en demokratisk, frihetlig del. Polen blev kommunistiskt och kom, liksom de flesta övriga öststater, att styras direkt från Moskva. I Polen fick KGB vidsträckta befogenheter att med cyniska och brutala metoder forma det polska samhället åren efter krigsslutet, vilket framgår av ett dokument med instruktioner som hittats i president Boleslaw Bieruts kansli.

MPLA förbereder enpartidiktatur i Angola
av Tommy Hansson

I Contra nummer 6 2008 skrev vi om det fuskval i september 2008 som förde det styrande partiet MPLA, i betydande utsträckning alltjämt ett marxist-leninistiskt parti, till ohotad maktställning i Angola. MPLA tillskansade sig hela 82 procent av rösterna, att jämföra med det största oppositionspartiet UNITAs 11 procent och den övriga oppositionen med sammanlagt 7 procent av rösterna.

Utan Bill Buckley ingen president Reagan
av Allan C. Brownfeld

Den 27 februari 2008 avled William F. Buckley Jr, den moderna amerikanska konservatismens intellektuelle fader, vid sitt skrivbord i sitt hem i Stamford, Connecticut medan han skrev på en tidningskrönika. Det har nu gått över ett år sedan Buckley gick bort, och det står alltmer klart att den konservativa rörelsen i USA har allt skäl att sakna sin främste tillskyndare.

George Reisman anser att lösningen på finanskrisen är ökat sparande
av Fredrik Runebert

George Reisman är en ekonom som ingår i den österrikiska skolan och därmed går i Ludwig von Mises och Friedrich Hayeks fotspår. Han har skrivit böcker såsom The Government Against the Economy (1979) och Capitalism: A Treatise On Economics (1996) som bland annat förklarar varför allmänna prissänkningar inte alltid är av ondo och varför det inte går att konsumera sig ur finansiella kriser. På sin blogg ger han en grundlig förklaring till dagens finanskris samt hur den bör mötas.

Har kultureliten lärt sig något av Mia-debatten?
av Fredrik Runebert

Böckerna Mia – Sanningen om Gömda av Monica Antonsson och Vingklippt av Elisabeth Hermon har skapat en omvälvande debatt om sanningshalten i Liza Marklunds och Mias böcker Gömda och Asyl samt Marklunds Paradiset. Den här artikeln ger enbart en sammanfattning av Liza Marklunds och Mias falsarier eftersom de är väl genomlysta och dokumenterade i andra medier. I stället handlar det om att undersöka den journalistiska etik och den politiska korrekthet som gett upphov till denna tragiska historia där minst två människors liv har slagits i spillror. Allt för att Liza Marklund och Mia skulle sälja så många böcker som möjligt. Liza Marklunds och Mias osanningar kan delas in i två kategorier. Den första kategorin handlar om hotbilden och mot vem hoten riktade sig mot. Mannen med de mörka ögonen, Osama Awad, är förvisso straffad för att ha misshandlat Mia, men inget tyder på att den mannen förföljde Mia till den grad som beskrivs i böckerna. Det finns heller inga indikationer på att han skulle ha misshandlat Mia så grovt som påståtts.