Contra nummer 3 2007 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Kommunismens grymheter kartlagda
av Tommy Hansson

Ett och ett halvt decennium efter sovjetväldets sammanbrott och Kalla krigets slut börjar världen få en smula distans till den kommunistiska maktutövningen, som en gång tedde sig som ett gigantiskt hot mot frihet och demokrati överallt. Kommunismen består visserligen som statsbärande ideologi i ett antal stater men utgör knappast, bortsett från Nordkoreas nukleära äventyrligheter, något globalt hot längre. Det utges fortlöpande en ganska strid ström av böcker som belyser det kommunistiska experimentet, varav två granskas i en Cintra-artikel. Kommunismens ansikten med Anu Maria Köll som redaktör och Peter Fröberg Idlings bok Pol Pots leende.

 

Det kom ett brev till Karl Mewis i Rostock…
av Bertil Häggman

I april 1960 skrev Kjell Ericsson i Malmö, medarbetare i Konsumentföreningen Solidar i Malmö, till Karl Mewis i Rostock i Östtyskland. Ericsson kunde inte tyska, varför han skrev på svenska. Hans brev, nogsamt översatt till tyska, är nu en av de många tusentals handlingar som förvaras i tyska arkiv från kommunisttiden. Nu var brevmottagaren i Rostock inte vem som helst och dessutom kunde han både tala och läsa svenska. Och Ericsson vcille få hjälp med att arrangera ett besök i Östtyskland för svenska konsumpampar.

McCarthy och kommunismen i USA
av Tommy Hansson

Den 9 februari 1950 inleddes en av de mest uppmärksammade politiska kampanjerna i modern tid. Denna dag höll nämligen den republikanske Wisconsin-senatorn Joseph McCarthy ett tal i Wheeling i West Viriginia, där han hävdade att den amerikanska administrationen under president Harry Truman var infiltrerad av kommunister. Enligt den då 41-årige senatorn befolkades det amerikanska utrikesdepartementet av 57 kommunister. I sitt tal diskuterade McCarthy kommunismens syften och det hot ideologin i fråga utgjorde mot det amerikanska samhället.

I år är det jämnt 50 år sedan senator McCarthy avled, bara 48 år gammal. Under sin relativt korta tid i händelsernas centrum hade han blivit bekant över hela världen som en outtröttlig avslöjare av kommunister och kommunistsympatisörer och ett rött skynke för alla rättrogna vänsteranhängare. Hans namn gav också upphov till termen ”mccarthyism” som beteckning för påstått hysteriska kampanjer – ordet ”häxjakt” är oupplösligt förenat med sådana kampanjer – riktade mot vänsterelement. Ordet ”mccarthyism” används fortfarande relativt flitigt som ett skällsord i den politiska debatten.

Ryssland försökte knäcka Estlands infrastruktur
av C G Holm

I samband med den rysk-estniska så kallade statykrisen utsattes Estland för en internetattack av sällan skådad omfattning. Spåren ledde till ryska myndigheter och militära experter flög till Tallinn för att på plats studera det första cyberkriget. Ett försök att sänka Estlands infrastruktur.

 

Marjorie Meyer Arsht – en republikansk pionjär
av Allan C. Brownfeld

Marjorie Meyer Arsht, som är 91 år gammal, har levt ett extraordinärt liv. Hennes memoarbok, ”All the Way from Yoakum” berättar historien om en anmärkningsvärd kvinna som blev en ledargestalt i Houstons och Texas politiska liv som en av grundarna av det Republikanska partiet i Texas. Under ett långt liv, fyllt av både tragdier och glädjeämnen, förblev hon bergfast i sin beslutsamhet att göra en insats. Bland annat var hon med om att introducera George Bush den äldre i Texas politiska liv.

Kapitalets mysterium –
varför fungerar inte kapitalismen överallt
av Fredrik Runebert

Den peruanske ekonomen Hernando de Soto har studerat orsaken till varför kapitalismen bara har fungerat i västvärlden och misslyckats i övriga länder. Varför har ekonomiska reformer som siktat på att införa en friare marknadsekonomi misslyckats i exempelvis Afrika och Latinamerika? I sin bok Kapitalets mysterium – Varför kapitalismen segrar i Västerlandet och misslyckas på alla andra håll från 2000 ger de Soto svar på den frågan. Hans förklaring går ut på att det saknas institutioner för äganderätten samt ett fungerande rättssamhälle som skyddar människor från otillbörliga tvångsmedel. Hernando de Soto och hans tankesmedja Institute for Liberty and Democracy (ILD) har räknat ut att de fattiga människornas egendom i fattiga länder är 40 gånger mer värda än allt bistånd som givits av rika länder sedan 1945.

Islam har sedan begynnelsen spritts med våld
av C G Holm

Religionsstiftare som Siddhartha Gautama (Buddha) och Jesus har varit fridens män. Samma gäller det österländska tänkandets store förgrundsgestalt Konfucius. Buddha, som var prins till börden, avstod från sin världsliga makt för att kunna predika sin lära som en enkel munk. Med Muhammed var det annorlunda. Ävcn han började som predikant. Sedan han misslyckats med att sprida sin lära gick han över till våld. Han plundrade karavaner och överföll sina meningsmotståndare. De fick ibland det generösa erbjudandet att avrättas eller gå över till Muhammeds lära. Bara de som valde det senare aternativet överlevde.