Contra nummer 3 2004 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Vilda Vänsterpartiet
– mord på vårdhemmet
av Karl-Göran Bottwyk

En 24-årig ersättare i kommunfullmäktige i Svenljunga i Västergötland har offentligt visat sitt intresse för satanism och seriemördare. Han begick själv dubbelmord, men ”misslyckades” med sitt tredje offer, som lyckades komma undan. Saken uppmärksammades med stora rubriker på löpsedlarna. Men gärningsmannens politiska bakgrund stod det inget om. Och ingen ställde därför frågan hur Vänsterpartiet i fullmäktige kan låta sig representeras av personer som vill förbjuda religion och rekommenderar läsning av Satanist-bibeln.

“Tintin i Sovjet” gisslar kommunismen

I år är det 75 år sedan den första tecknade berättelsen om den ungdomlige journalisten Tintin kom ut. Upphovsman var den 22-årige belgaren Georges Remi, som använde sig av signaturen Hergé. Berättelsen heter Tintin i Sovjet och är en skarpt kritisk vidäkning med den ryska kommunistdiktaturen som tolv år tidigare etablerats av främst Lenin och Trotskij och sedan byggts ut av Stalin. Det har sagts att Hergé var påverkad av boken Moskva utan mask som skrivits av den före detta belgiske konsuln i Rostov vid Don, Joseph Douillet.

Miljörörelsemyter hotar fattiga länder
av Tommy Hansson

Som Contras läsare redan tidigare kunnat konstatera, så lever miljörörelsen till stor del på myter. Dessa myter är ägnade att framkalla rädsla och oro bland befolkningen – rädsla och oro för att jorden skall gå under, eller åtminstone ta allvarlig skada, av exempelvis miljögifter, industriella föroreningar eller genmanipulerad mat.

Contra kommer i några artiklar framöver att närmare belysa dessa miljömyter och första artikeln handlar om genteknik och så kallad organisk mat.

Den norska vänstern och Stasi
av Bertil Häggman

Vi publicerar i detta nummer fortsättningen på Bertil Häggmans artikel om Stasis verksamhet i Danmark samt det avsnitt i Häggmans analys av det östtyska spioneriet som handlar om Norge.

Kalla krigets hjältar:
Robert Conquest beskrev Stalins terror

Få böcker har betytt så mycket för den lyckosamma utgången av det kalla kriget som Robert Conquests Den stora terrorn (The Great Terror), en engagerad och samtidigt sakligt otadlig uppgörelse med Stalins skräckvälde i Sovjetunionen. Författaren har även därefter genom åren fortsatt att producera högintressanta böcker om kommunismens teori och praktik. Vad som i dag är praktiskt taget bortglömt är att engelsmannen Conquest började sin skrivarbana som poet.

Applåder på Nalen

Våldsamma demonstrationer utbröt i vanlig ordning i samband med Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesods årliga ”Israelfestival” i Stockholm den 21 mars. Vänsterslöddret, som hade samlats utanför festivallokalen ”Nalen” på Regeringsgatan 74, utkämpade ett regelrätt gatuslag med polis och säkerhetsvakter från Judiska församlingen, men drog lyckligtvis det kortaste strået.

Sterilisering i Sverige
av Birger Hjelm

Steriliseringsersättningsnämnden avvecklades hösten 2003. Är debatten om tvångssteriliseringarna nu över?

1934 beslutar, med bred parlamentarisk enighet*, den svenska riksdagen att införa den första steriliseringslagsstiftningen. Från lagens tillkomst fram till 1976, då lagen avskaffades har cirka 63 000 människor steriliserats, varav övervägande delen kvinnor. Efter nazityskland så torde Sverige ligga i den absoluta toppen över länder som i denna omfattning steriliserat sina medborgare.