Contra nummer 3 2002 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Allt började i Dublin påsken 1916
av Tommy Hansson

Irland (Eire) är, som vi tidigare kunnat konstatera (Contra 4/1999),
ett land på frammarsch. Det talas bland annat om “den keltiska
tigerekonomin”. Tommy Hansson kunde under ett besök i den irländska
republiken månaden före parlamentsvalet i maj konstatera, att
framgångsrapporterna stämmer bra. Ett säkert tecken på ekonomisk
frammarsch är en accelererande byggnadsverksamhet, och bland det
första en besökare till Irland lägger märke till är att det byggs
väldigt mycket och framförallt då på landsbygden. I det nya numret av
Contra finns flera artiklar om Irland där det historiska vävs in i
nutiden. Ty det var, trots allt, vid påsktid 1916 Irlands moderna
historia började.

Trots fredsavtal: IRA har dödslistor

Drygt en månad före det irländska riksdagsvalet dök det upp sensationella avslöjanden om att Irländska republikanska armén (IRA) hade upprättat “dödslistor” med namn på framträdande konservativa politiker.

Anna Lindh en skammens utrikesminister

När det hålls propalestinska demonstrationer brukar det brännas
israeliska flaggor och skanderas hatfyllda slagord om “död åt” och
“krossa” staten Israel och dess valda politiker. Stämningen brukar
vara hätsk. Men när proisraeliska grupper den 5 maj vid Raoul
Wallenbergs torg i Stockholm höll en manifestation “Mot terror – för
fred”, viftades glatt med israeliska flaggor samt sjöngs och dansades
i vårsolens glans.

En utbildningspolitisk katastrof
av Staffan Sjövall

Det svenska programgymnasiet framstår som ett missfoster och en
katastrof. Det skriver vår gästskribent Staffan Sjövall, pensionerad
läroverkslektor.

De förstörde Sverige:
Östen Undéns ryggmärgsmässiga prosovjetism
av Tommy Hansson

Östen Undén efterträdde Christian Günther som svensk utrikesminister
den 31 juli 1945. Det innebar klimax på en lång politisk bana i
trogen tjänst hos socialdemokratin. Det var den intellektuelle akademikern Undén som, delvis i strid med statsminister Erlanders intentioner, formade den utrikespolitik som för lång tid framåt skulle prägla Sveriges yttre hållning i det kalla kriget.

Den islamistiska terrorismens rötter
av Antero Leitzinger

Den här artikeln diskuterar den islamistiska terrorismens rötter, med speciell uppmärksamhet på Afghanistan. Vidare hanteras problemställningen om medias svårigheter att finna rätt spår. Media hamnar fel systematiskt, från de små obetydliga detaljerna till avgörande missuppfattningar om grundläggande förhållanden. Mycket av “den allmänna uppfattningen” bygger på ytliga missförstånd och rena myter. Och missuppfattningarna är lika stora hos islamister som hos islamofober. Artikeln kommer att presenteras i två delar, med avslutning i nästa nummer av Contra.

Kalla krigets hjältar:
Bevin lade grunden till NATO

Ernest Bevin (1881-1951) var en viktig pionjär inom brittisk fackföreningsrörelse. Han var bra på att organisera strejker men också på att förhandla med arbetsgivarna. När den engelska labourregeringen bildades sommaren 1945 var Bevin finansminister i två timmar (!) innan han utsågs till utrikesminister. Det var som sådan han kom att bli en av det kalla krigets hjältar.