Contra nummer 3 1976 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare: Prispolitiken är ett hot mot den fria företagsamheten
Sven Enberg: Smågrupper i valet
Sven Enberg: Kommunistiska maktövertaganden (1) Inledning
Kommunistiska maktövertaganden (2) Ungern
Klas von Holst: Inflationen är hemmagjord
Demokratiseringen i Spanien
Erik Lundgren: Trots avspänningen: Sovjet rustar upp
Tjecker planerade mord i London
Allan C Brownfeld: Politikerna är inte att lita på /USA/
Sven-Erik Lindström: Det kommunistiska hotet mot Italien
Vad händer i Indokina?
Sydafrikas nationalister
AKP(ml)
Det ekonomiska förnuftet – samlat i tio punkter