Contra nummer 2 2000 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Tre artiklar anknyter på olika sätt till temat “vänstern i Sverige/Skandinavien”. Det rör sig om olika typer av vänsteraktiviteter omfattande tiden ända från den sovjetryska statskuppen i Petrograd 1917 – även kallad “Oktoberrevolutionen” – fram till våra dagar. Det framgår klart av materialet att extremvänstern i Sverige varit och är en till betydande del brottslig politisk inriktning som både själv använt/använder samt understött/understöder revolutionärt våld i omvärlden. Den största och mest etablerade av de vänsterextrema organisationerna i Sverige är Vänsterpartiet, tidigare med namnen Vänsterpartiet kommunisterna och Sveriges kommunistiska parti.

Femte kolonnen står redo

Vänstern är på frammarsch i vårt land. Vänsterpartiet är i dag det tredje största riksdagspartiet. Med andra ord: femte kolonnen står redo! Det är nämligen samma gamla kommunister som en gång, när de var betydligt färre till antalet än nu, stod fullt beredda att sabotera vårt land. Jag undrar om det stora flertalet som lägger sin röst på dem är medvetna om det. Jag tillåter mig tvivla, skriver Jan-Erik Johansson.

Det anarko-syndikalistiska våldet

Mordet på den syndikalistiske fackföreningsmannen Björn Söderberg gav den svenska vänsterrörelsen dess förste martyr i modern tid (om man för ett ögonblick bortser från mordet på Olof Palme). Syndikalismen är dock en vänsterideologi som själv, särskilt i dess anarkistiska skepnad, under parollen “direkt aktion” gärna tillgriper politiskt våld.

Detta pekar på en ideologisk släktskap med fascismen.

Revolutionen som aldrig blev av

Det fredliga och lätt genomfarbara Tornedalen blev under mellankrigstiden en viktig brännpunkt för planeringen av en kommunistisk revolution i norra Skandinavien. De röda organiserade väpnade garden samt smugglade tryckpressar och omstörtande litteratur med säkerhetspolisen tätt i hälarna.

De förstörde Sverige: Värdenihilisten Axel Hägerström

Ursprungligen var det meningen att Axel Hägerström skulle bli präst. Men någonstans på vägen tappade han sin kristna överygelse och slog sig på filosofin – det slutade med att han blev Sveriges mest inflytelserike filosof någonsin och som sådan den svenska materialismens och avkristningens vägröjare.

Kalla krigets hjältar: Pjotr Popov – CIAs förste sovjetagent

Namnet Pjotr Popov är obekant för en bredare allmänhet. Ändå var han på 1950-talet en synnerligen viktig länk i den fria västvärldens kamp mot sovjetkommunismen under det kalla kriget. Pjotr Semjonovitj Popov var den första agent CIA lyckades rekrytera i den sovjetiska säkerhetstjänsten och gav väst ovärderliga informationer under en följd av år. Popov fick slutligen betala med sitt liv.

Vänstervridning i Bibelöversättningen

Bibeln tycks ansluta sig till den allmänna vänstervridningen i samhället när den kärnfulla texten “Den vise har sitt hjärta åt höger, men dåren har sitt hjärta åt vänster” (Predikaren 10:2) förändras till oigenkännlighet i den nya bibelöversättningen. Trots att det fortfarande är en bra ordagrann översättning av det hebreiska originalet. Nu ska den citerade bibelversen i och för sig inte tolkas politiskt. Men förändringen är ett uttryck för hur den statliga Bibelkomissionen har fjärmat den nya översättningen från originalet. Så mycket att lärda män tagit fram en alternativ översättning utan tillgång till statliga miljonanslag.

Arvet efter sovjetokratin

Contra-medarbetaren Marek Zyto besökte sommaren 1999 Kuban-slätten mellan Svarta Havet och Kaspiska Havet. Där lärde han sig under Andra världskriget kommunismens realiteter. Nu kom han efter nära sextio år tillbaka till ett land som ännu inte helt befriat sig från kommunismen. Marek Zyto gav förra året ut boken “I väntan på Messias. Att överleva Förintelsen” på Contra Förlag. Boken behandlar bland annat hans tid på Kuban under Andra världskriget.