Contra nummer 2 2018 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

 

Ledare: Genuscertifierad forskning

Forskningen kontrolleras nu av Nationella sekretariatet för genusforskning som kräver ”genusvetenskapliga” perspektiv innan anslag fördelas (och då handlar det om anslag från andra forskningsfinansierande institutioner som Vetenskapsrådet och Vinnova). Resultatet blir undermålig forskning i ointressanta ämnen.

 

Ekologiska livsmedel – slöseri med jordens resurser

Ekologiskt odlade livsmedel säljer numer ganska bra. Till skyhöga priser. Svenska folket har uppenbarligen råd. Men har jordens fattiga råd med den misshushållning med jordens resurser som den ekologiska odlingen innebär?

 

Drömmen om islamisk ordning: Sverige, Bosnien och Europa

Den muslimska minoriteten i Sverige växer kraftigt och kan inom några år vara den största i Västeuropa per capita. Frågan om islams politiska uttryck blir därmed allt viktigare. Ett muslimskt parti i riksdagen är på sikt ingen orimlig tanke. Dock finns i Europa, närmare bestämt på Balkan, ett land som haft en påtaglig muslimsk närvaro sedan 1400-talet: Bosnien-Hercegovina.

 

Obetydliga ideologiska motsättningar när Riksdagen införde mångkulturen i Sverige

Immigration kan mötas med två principiellt olika lösningar: Integration eller mångkultur. Island är kanske det mest uttalade exemplet på ett land som valt det första alternativet. Den isländska kulturen – med bara 300 000 företrädare – ska skyddas. Men också Japan driver en liknande politik. 1975 var valet fritt för Sverige. Riksdagen valde mångkultur. Utan någon egentlig debatt – allra minst hos allmänheten.

 

Identitetspolitik – marxismens nya metod att angripa det fria samhället

Det märkliga begreppet ”identitetspolitik” har blivit ett nytt redskap för att angripa det fria samhället. Rasism i modern tappning – med marxistisk grund.

 

Jesper Söders kamp mot Daesh och svenska media

I Syrien och Irak slåss han mot Daesh (Islamiska Staten) och mot turkisk jihadism, och på hemmaplan fightas han med media och snart engagerar han sig också i svensk lokalpolitik.

 

Vilka opinionsinstitut ska vi tro på i höst?

Vi kommer under de kommande månaderna att matas med en rad opinionsundersökningar. De kommer att visa olika resultat och ingen kommer att pricka valresultatet. Men en del kommer att vara bättre och en del sämre. Vilka opinionsinstitut ska vi lita på?

 

När far super är det rätt

Rubrikerna har varit stora och artiklarna många. Donald Trump har använt sig av sociala medier i sin valkampanj. För fyra och åtta år sedan hyllades Barack Obama för samma sak! Han var före sin tid och lyckades skåpa ut John McCain respektive Mitt Romney vid valen 2008 och 2012. Läs artikeln här!