Contra nummer 2 2013 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Ryssland rustar upp
av C G Holm

Fyra forskare vid Försvarshögskolan i Helsingfors publicerade tidigare i år en rapport om utvecklingen av rysk militärdoktrin, det ryska försvarets upprustning och konsekvenserna för Finland. Den är skriven av Stefan Forss, Lauri Kiianlinna, Pertti Inkinen och Heikki Hult. Studien är i högsta grad relevant också för Sverige, med den skillnaden att Finland i motsats till Sverige har ett försvar värt namnet. Rapporten heter The Development of Russian Military Policy and Finland.
Det som en gång var en krigsmakt i förfall har under senare år bytts ut mot utbyggnad och upprustning. Inte minst i nordväst, det vill säga nära Östersjön, Finland och Sverige.

Strategi för dummisar
av Roger Klang

Sverige har Nordens längsta kuststräcka och Nordens största landarealer med en gigantisk strategiskt belägen ö, ”hangarfartyget Gotland”, att försvara mitt i Östersjön. Detta måste man räkna in, att vi har olika geografiska förutsättningar i Norden, när vi gör vår försvarsplanering.

Kinesisk nykolonialism i Afrika
av Fredrik Runebert

Kina har under sitt statsledda kapitalistsystem utvecklats till ett framgångsrikt exportland som under lång tid har liknats vid världens fabrik. Landets tvåsiffriga tillväxttal från 1980-talet till 2000-talet bygger på att stora mängder varor har producerats till relativt låg kostnad. För att försörja ”världens fabrik” med viktiga råvaror som koppar, olja och zink började Kina på 1980-talet att storsatsa på Afrika där merparten av jordens mineraler är belägna. Kinas egna naturtillgångar räcker helt enkelt inte till för att försörja den höga produktionen. Är det en nykolonialism på gång i Afrika, eller har kineserna hjälpt Afrika att stå på egna ben?

Brottslig vänster i Skatteverk och andra myndigheter
av Bertil Wedin

Det amerikanska Skatteverket IRS har i sin tjänsteutövning gått den demokratiska vänsterns ärenden och efter bästa förmåga försökt stoppa den verksamhet som bedrivits av Tea Party-rörelsen. Till och med Barack Obama fick nog och sparkade Skatteverkets chef. Berättelserna är hårresande.

Vägen till en fungerande hyresbostadsmarknad
av Sten Dybeck

Hur löser man krisen på hyresbostadsmarknaden? Jo, med samma handlingskraft som när man införde hyresregleringen så bör de politiska partierna fatta ett gemensamt beslut om att avskaffa hyresregleringen och samtidigt i vissa överhettade områden införa en begränsning av den årliga hyreshöjningen och sänka hyrorna i glesbygd. På så sätt skulle förtroendet för bostadsmarknaden komma tillbaka och kapitalet strömma till.

Miljöpartiets skräckkongress
av Sven Enberg

Miljöpartiets kongress innebar att partiet tog ett par rejäla steg åt vänster och många av partiledningens försök att skapa ett mittenparti, som skulle kunna attrahera de rörliga väljargrupperna i mitten röstades ner. Efter Kongressen förklarade Gustav Fridolin att det var ju det en Kongress var till för, att tala om för partiledningen vilken politik som ska föras. Att den talade om för partiledningen att föra en politik som gick emot partiledningens och dessutom kommer att bidra till att minska väljarunderlaget när ståndpunkterna blir klara för allmänheten var något som han tvingades hålla tyst om.

Den svenska medelklassen har inte råd – på grund av för höga skatter
av Sven Enberg

Sverige tillhör världens rikaste länder. Men medan statens finanser är stabila och visar goda marginaler lever många i befolkningen med små marginaler och utan den trygghet ett eget sparande ger. En fjärdedel av svenskarna i åldrarna 30–49 år klarar sig faktiskt inte längre än fyra veckor utan lön. Nästan hälften i samma grupp har max 50 000 kronor på sparkontot, visar statistik som sammanställts och kommenterats av konsulten Philip Lerulf. Minsta lilla utgiftsökning eller inkomstbortfall riskerar att få långtgående konsekvenser för den enskilda familjen.

Sovjets invasion av Polen 1939
av Tommy Hansson

Om Nazitysklands invasion av Polen den 1 september 1939, som satte igång Andra världskriget, har det skrivits spaltkilometer. Vad som inte alls rönt samma uppmärksamhet är det kommunistiska Sovjet-unionens inmarsch i östra delen av Polen drygt två veckor efter den tyska invasionen. Detta trots att sovjetiseringen av denna polska del var oerhört brutal och omfattade bland annat mord, massarresteringar, deportationer och tortyr.