Contra nummer 2 2006 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Karl Gerhards budskap ännu aktuellt
av Tommy Hansson

Varför väljer vi att ta upp en 65 år gammal revy, låt vara skapad av en älskad svensk artist? Svaret är enkelt: Karl Gerhards kuplett om den ökända hästen från Troja är precis lika aktuell i dag, då Västvärlden (icke minst Sverige) driver en anpassningspolitik gentemot en annan totalitär kraft – den extrema variant av islam som kallas islamism eller islamofascism och de länder som backar upp den. De rabiata muslimernas agerande har i fallet med de famösa Muhammed-teckningarna helt klart visat att ”våld lönar sig”.

Det är inte svårt att finna likheter mellan situationen som rådde 1940, då Andra världskriget befann sig i sitt inledningsskede, och den som råder i nådens år 2006, då Kriget mot terrorn pågått i ett par år. I stora delar av världen finns en tendens att stå beredda med ”socker i fickorna” i syfte att blidka den aggressiva parten i den pågående kraftmätningen, där Muhammed-karikatyrerna är ett frontavsnitt av onekligen rätt bisarrt slag.

Civilisationernas kamp
av C G Holm

Harvard-professorn Samuel P. Huntington skrev 1993 en artikel om ”Civilisationernas kamp”. Efter det kalla krigets slut kommer världen att gå tillbaka till de långsiktiga konfliktmönstren, inte mellan nationalstater utan mellan civilisationer. Artikeln har fått stort genomslag i den internationella politiska debatten.

I Jesu fotspår i norra Israel
av Tommy Hansson

Contras ansvarige utgivare Tommy Hansson besökte Israel i november i fjol. I tidningen finns en redogörelse i ord och bild för Hanssons resa till Galiléen.

Lobbyisternas makt över Washington
av Allan C. Brownfeld

Det har sagts att journalister och media utgör en icke-vald och inflytelserik tredje regeringsgren. Förvisso ligger det en hel del sanning i detta, men det finns ytterligare en icke-vald grupp män och kvinnor som i ökande grad spelar rollen av ett viktigt men hittils föga förstått regeringsbihang: lobbyisterna.

Finlands väpnade kamp gav frihet
av Tommy Hansson

Finlands 1900-talshistoria är fylld av dramatiska händelser inklusive fyra krig. Något av ett avstamp för den kommande händelseutvecklingen blev mordet på den ryske generalguvernören Nikolaj Bobrikov den 16 juni 1904. Drygt ett år senare sprängdes vapensmugglingsfartyget ”John Grafton” utanför Jakobstad i Bottniska viken, också det en händelse som fick stor symbolisk betydelse för den finländska frihetskampen. Sedan följde Frihetskriget 1918, Vinterkriget 1939-40, Fortsättningskriget 1941-44 samt Lapplandskriget 1945. I dag är Finland en välmående västdemokrati. Det kan dagens finska folk tacka de tappra landsmän som utförde de hjältemodiga insatserna i fyra krig för!

Revolten mot vänsterhegemonin
av Lukas Runsäter

För ett tag sedan läste Lukas Runsäter en bok, South Park Conservatives – The Revolt against Liberal Media Bias av Brian C. Anderson (Regnery, Washington, D.C., 2005), som handlade om hur konservativa åsikter börjar få utrymme i massmediala, kulturella och akademiska sfärer. Den handlar om hur konservativa grupper och aktörer börjar göra sina röster hörda i diskussioner och fora som de varit uteslutna från av den liberala medie- och kultureliten. Ett exempel är den populära tecknade TV-serien South Park.