Contra nummer 2 2003 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Därför gick tyskar och fransmän samman
av Tommy Hansson

Den USA-ledda alliansens beslut att inleda fientligheter mot Saddam Husseins regim i Irak föregicks av långvarigt schackrande i FN. Frankrike och Tyskland, senare uppbackade av Ryssland och Kina, gick i spetsen för ansträngningarna att sätta käppar i hjulen för Förenta staterna. IContra analyseras de fransk-tyska motiven bakom det antiamerikanska agerandet. Förutom Storbritannien stödde inledningsvis sju europeiska länder Irak-operationerna: Spanien, Portugal, Italien, Danmark, Ungern, Polen och Tjeckien. Senare har många fler länder tillkommit.

Koreaexperten Yung-Woo Han:
Ett krig i Korea vore en katastrof

Nordkorea är en av världens få kvarvarande stalinistiska diktaturer, som av president George W. Bush jämte Iran och Irak räknats till ”ondskans axelmakter”. Sedan i höstas har landets militans ökat med en rad aggressiva handlingar som följd. Nordkorea är ett minst lika stort hot mot fred och säkerhet i världen som Irak, men anses vara känsligt att angripa, då man troligen förfogar över kärnvapen.

Mot denna bakgrund vände sig Contra till doktor Yung-Woo Han, ansedd som Sveriges främste Korea-expert, men ändå en ”doldis”. Vi bad honom analysera situationen på Koreahalvön. Resultatet blev en intervju av Tommy Hansson.

Rättsrötan och den politiska korrektheten: Friade personer blir ändå dömda!
av Patrik Nyberg

Godheten är en kvinna. Ondskan är en man. Så kan, menar Contras juridiske medarbetare Patrik Nyberg, den politiska korrekthet som med järnhand styr vårt rättsväsende, kort sammanfattas. Den som inte anpassar sig till rådande kodsystem, där det gäller att vara så feministisk som möjligt eller i varje fall framstå som det, marginaliseras obönhörligt. Nyberg tar upp några sentida rättsskandaler till belysning. Läs artikeln här!

Vem styr i Afghanistan
av Anssi Kristian Kullberg

President Hamid Karzai är inte ensam om att styra i Afghanistan. Olika etniska och politiska grupper gör anspråk på delar av makten – och får de den inte är de beredda att ta till vapen. Contra ger en översikt över de viktigaste makthavarna i landet.

 

Det kalla krigets hjältar:
Kennans 8 000 ord skapade historia
av Tommy Hansson

George Kennan har skrivit en lång rad välrenommerade böcker i utrikespolitiska ämnen och rankas som Förenta staternas kanske främste statsvetenskaplige forskare. Hans världsberömmelse grundar sig emellertid på ett telegram han skickade från amerikanska ambassaden i Moskva till regeringen i Washington 1946 – det så kallade långa telegrammet.

 

Bör Operan få fortsätta kalla sig “kunglig”?

Den operainstitution som av tradition begåvats med epitetet Kunglig bör skärpa sig. Det vore en välgärning, icke minst för hårt prövade operabesökare, om någon auktoritativ representant för hovförvaltningen gjorde ett besök vid Operan å Gustaf Adolfs torg, satte sig ned med operachefen och chefen för den konstnärliga produktionen och förmedlade det ampra budskapet, att Operan bör besinna sitt ansvar och strama upp produktionerna framgent om institutionen i fråga vill fortsätta kalla sig ”kunglig” och behålla den eftertraktade kungakronan i sin logotyp.

 

Värlsinbördeskriget
av Bertil Häggman

Ett inbördeskrig mellan revolution och motrevolution har pågått sedan 1789. Det fyllde 200 år 1989 men pågår fortfarande. Redan året efter det att revolutionen började i Paris utkom den första motståndsskriften i England. Det än så länge europeiska inbördeskriget fortsatte.

 

Samernas rätt måste respekteras
av Tomas Cramér

I en framställning till regeringen 2002-07-14 med viktiga bilagor har Den samiska budkaveln åberopat sin korrespondens med statsrådet Annika Åhnberg, som ledde till dennas ursäkt å regeringens vägnar till samerna för grundlagsvidrig tvångsförflyttning, usel skola och det faktum att samerna aldrig själva fått bestämma definitionen av same i Sverige eller fått ens något mått av autonomi (jämför Åland, Färöarna, Grönland).