Contra nummer 2 2002 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Frågetecknen kvar trots Kokks vitbok om IB
av Tommy Hansson

Av alla svenska så kallade affärer, som under 1900-talet skakade det svenska samhället i dess grundvalar, är sannolikt IB-affären den mest omskrivna. De marxistiska journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt avslöjade i en serie artiklar i vänstertidningen Folket i Bild/Kulturfront med början i maj 1973, att det i Sverige fanns en dittills i stort sett hemlighållen, militär underrättelseorganisation som gick under benämningen IB och som var präglad av socialdemokratin. IB uppgavs felaktigt i de sensationalistiska FIB-reportagen vara en förkortning för Informationsbyrån; i verklighet var IB en förkortning för Inhämtning-Birger, emedan organisationen i fråga sysslade med just inhämtning av underrättelsematerial och chefen hette Birger i förnamn (efternamnet var Elmér). De tre avslöjarna Guillou, Bratt och huvudkällan, förre IB-mannen Håkan Isacsson, dömdes till vardera ett års fängelse för spioneri/medhjälp till spioneri. IB-affären har under snart 30 års tid utgjort ett trauma för socialdemokraterna. I slutet på 2001 gjorde partiet ett försök att skingra dimmorna genom Enn Kokks Vitbok. Militärens hemliga nätverk i arbetarrörelsen. Detta lyckas bara delvis. I Contra görs en djuplodande genomgång av materialet.

Åtta muslimer av tio födda utomlands
av Allan C. Brownfeld

Omedelbart efter attackerna mot New York och Washington den 11 september uttalade sig president Bush och andra ledare i USA för etnisk och religiös tolerans och uppmanade amerikaner att inte på något sätt blanda ihop muslimska amerikaner med dem som var ansvariga för angreppet. Men det är bara två av tio i USA bosatta muslimer som är födda i landet.

Kalla krigets hjältar: William F. Buckley beredde vägen för Reagan
av Tommy Hansson

William F. Buckley, Jr. har med viss rätt beskrivits som en amerikansk renässansgestalt. Dessutom är han ättling till svenske kungen Oscar II (från en av hans utomäktenskapliga eskapader). Den av Buckleys roller som intresserar oss här är publicistens och polemikerns, men Buckley är bland mycket annat även en djärv atlantseglare och skicklig musiker och musikteoretiker (favoritinstrumentet är cembalo). Buckleys stora insats inom ramen för det kalla kriget är att han grundade tidskriften National Review i New York 1955, vilken gav upphov till den konservativa ideologins pånyttfödelse i USA; denna ledde i tidernas fullbordan fram till Ronald Reagans presidentskap och därmed den fria världens seger i det kalla kriget.

Den stridbare liberalen Melker Johnsson
av Tommy Hansson

Om författaren och den politiske filosofen Melker Johnsson handlar den andra artikeln i vår serie om intressanta svenska skribenter. Johnsson var renegat från socialismen, men medan den första artikelns “hjälte” Tage Lindbom efter omvändelsen tillägnade sig ett konservativt synsätt blev Johnsson liberal. Han kom att se kommunismen som 1900-talets största fiasko. Tommy Hansson, som höll kontakt med Melker Johnsson, analyserar här Johnssons viktiga gärning.

Solen eller människan bakom jordens höjda medeltemperatur?
av C G Holm

I det så kallade “Kyoto-protokollet” åtar sig flertalet av världens länder att minska koldioxidutsläppen för att få bukt med den så kallade växthuseffekten. Detta inför hotet om att en med ett par grader stigande medeltemperatur i världen ska dränka hela länder när polarisarna smälter. Världen ska alltså samfällt satsa hundratals miljarder på att reducera utsläppen av en gas som ingår naturligt i den luft vi andas in.

Skälet till satsningen är att koldioxiden hotar att öka medeltemperaturen på jorden. Att så är fallet fastställdes av en FN-konferens i Kyoto 1997. Men alla forskare håller inte med. Och president George W. Bush har avbrutit processen för att ratificera (godkänna) Kyoto-protokollet för USAs vidkommande. Det land som står för de största koldioxidutsläppen kommer därför troligen inte att delta i den övriga världens heroiska insatser för att påverka klimatet.

Här redogörs för danske forskaren Henrik Svensmarks studier som kommer fram till att det är solfläckarnas variationer, inte koldioxidutsläppen, som skapar klimatförändringarna. Slänger vi bort hundratals miljarder som kunde komma till rätta med jordens fattigdom på åtgärder som bara är att slåss mot väderkvarnar?