Contra nummer 2 2001 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Tillståndet i världen är gott
av Tommy Hansson

Den “globala uppvärmningen” är en stående fråga för miljöaktivister och etablerad miljövetenskap. FNs klimatpanel IPCC tror exempelvis, att uppvärmningen på jorden kan bli så hög som 1,5­6 grader under det närmaste seklet. Parallellt därmed har den gångna vintern rapporterats om rekordkyla i Mongoliet och Sibirien samt om köldrekord i Sverige ­ i Idre i Dalarna sjönk kvicksilvret ner till 44 grader Celsius, det kallaste på 100 år!

Mycket tyder på att miljöalarmisterna pratar i vädret. Den tesen driver i vart fall den danske journalisten Bjørn Lomborg, som i sin bok Verdens sande tilstand avfärdar en lång rad av miljöknäppisarnas myter.

Snart är elenergiproduktionen borta med vinden

Statens vindkraftutredning har föreslagit att en kraftig satsning på vindkraften skall göras i Sverige. Satsningen tarvar 4000 nya vindkraftverk på land eller drygt 1500 till havs. En alltmer högröstad opinion protesterar emellertid mot de ingrepp i naturen som den föreslagna satsningen oundgängligen skulle kräva.

Svenska dårskaper

Under rubriken “Svenska dårskaper” kommer vi att berätta om de många märkliga statliga regler som gällt i vårt land under förra seklet. En del så märkliga att det är svårt för en modern människa att överhuvudtaget tro på att de existerat Vi börjar med den statliga Nämnden för bankkontorsetablering som verkade ända in på 1970-talet.

Det fria ordet sitter trångt i Sverige

av C G Holm

Yttrandefriheten är inskriven i grundlagen. Tryckfrihetsförordningen ger en alldeles särskild tyngd åt yttrandefriheten i tryckta skrifter. Men tryckta skrifter är det inte allom givet att kunna producera. Och allra minst att sprida. Därför har internet växt fram som ett intressant alternativ till den traditionella tekniken. Men både den traditionella tekniken och internet kringskärs av en rad begränsningar. En nog så allvarlig sak är när dessa är av praktisk och ekonomisk natur, men det finns också myndigheter som försöker stoppa det fria ordet. Tre anmärkningsvärda exempel behandlas i den här artikeln.

Det kalla krigets hjältar:
Jeanne J. Kirkpatrick förordar robotförsvar
av Tommy Hansson

När nu vår artikelserie “Kalla krigets hjältar” går in på sjunde (!) året är det dags att presentera den första ­ men inte sista ­ kvinnan i församlingen. Det är Jeane J. Kirkpatrick, amerikansk FN-ambassadör och en av Ronald Reagans närmaste medarbetare under hans första ämbetsperiod som Förenta staternas president. Kirkpatrick tillförde med sina djupa insikter i totalitarismens väsen Reagan-administrationen ovärderlig kunskap.

USA-vänsterns hatkampanjer

När George W. Bush utsåg sin regering sökte hämnndlystna demokrater göra livet surt för åtminstone två av Bushs kandidater ­ blivande justitieministern John Ashcroft och tilltänkta arbetsmarknadsministern Linda Chavez. Det störde demokraterna att båda dessa nominerade var ideologiskt medvetna konservativa. Vi vet hur det gick: John Ashcrofts nominering gick igenom senaten trots hårt demokratiskt motstånd, medan pressen på Linda Chavez ledde till att kandidaturen drogs tillbaka.

Stellan Arvidson – svenska skolans dödgrävare
av Tommy Hansson

Stellan Arvidson (1902­97) kallas i egenskap av tongivande ideolog bakom den stora svenska skolreformen “den svenska grundskolans fader”. Arvidson var litteraturhistoriker och politiskt hemmahörig på socialdemokraternas vänsterflygel. Bland uppdragen hörde ordförandeskap i Svenska författarföreningen och Föreningen Sverige-DDR. Arvidson är given i vår serie “De förstörde Sverige”.

Etik, politik och dödshjälp
av Alf Enerström

Tjugonde århundradet är nog det mest destruktiva världen skådat och det enda med accelererande sekularisering och med ökande sekularisering också accelererande intellektuell primitivtet. När Nederländerna nu antar lagar som legaliserar dödshjälp tar Alf Enerström upp sambandet mellan etik, politik och dödshjälp.