Contra nummer 2 1999 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Intervju med Oleg Gordievsky: “Schori KGBs viktigaste källa”

Contras Bertil O. Wedin har träffat den förre KGB-översten Oleg Gordievsky, en av de mest kända avhopparna från KGB. Gordievsky arbetade vid den sektion av KGB som hade hand om de skandinaviska länderna och Storbritannien. Han kan därför även svenska. Han har arbetat i Köpenhamn och London och hoppade av i London 1985 och har skrivit flera böcker om KGB.

Gordievsky går till frontalangrepp mot den politik som förts i Sverige de senaste decennierna under termen “political correctness”.

En stor del av intervjun ägnas dock åt biträdande utrikesministern Pierre Schori, som enligt Gordievsky var en av KGBs viktigaste källor när det gällde svenskt strategiskt tänkande. Eftersom många höll ögonen på honom undveks officiella kontakter med sovjetiska tjänstemän, annat i samband med stora mottagningar och liknande. Däremot sammanträffade mer perifera personer med Schori på tu man hand. Eftersom sådana personer inte var utbildade för att sköta analysen ordnades hemlig avslyssning av samtalen. Frågorna ställdes av den person som engagerats för ändamålet, men analysen av Schoris svar sköttes av mer välinformerade personer. Gordievsky förklarade att Schoris kommentarer rörde sig om allt som var väsentligt för en analys av svensk politik: politik, opinionsbildning, diplomati, försvar, internationella kontakter osv. “Schori hörde till den krets av inflytelserika svenskar, som var så sovjetvänliga att Moskva vanligen knappast behövde be dem om specifika tjänster. KGBs Neyland, till exempel, hade till uppgift att styra Olof Palme i en för Sovjetuniuonen fördelaktig riktning, men fann att någon pådrivning i allmänhet vore onödig. Palme och hans krets kände ofta väl till sovjetledningens strategiska önskemål, inte minst genom deras kontakter med GRU, i synnerhet GRU-generalen Milstein”.

Bill Clinton i Vita huset

Monica Lewinsky-affären var inte den värsta skandalen under Bill Clintons hittillsvarande mandatperiod som Förenta staternas president, och den ledde inte heller till att Clinton fälldes i riksrättsförhandlingarna. I artikeln redovisas ett antal fakta som måste anses vara betydligt allvarligare i ett långsiktigt perspektiv. Ändå förtjänar Lewinsky-affären, sin uppenbara sjaskighet till trots, vår uppmärksamhet – här har det nämligen för första gången klart bevisats att president Clinton ljugit under ed och att hans närmaste krets använt förtal som medel i syfte att komma åt politiska motståndare.

Kalla krigets hjältar – James Burnham

En av det kalla krigets viktigaste intellektuella gestalter på västsidan var James Burnham, som förmodligen var den mest inflytelserike kritikern av vänsterinriktad amerikansk utrikespolitik efter 1945. Han påverkade bland andra Herbert Tingstens utrikespolitiska synsätt. Om Burnham emellertid inte är allmänt känd i den utsträckning han gjort sig förtjänt av, så beror det på att han verkade på ett indirekt plan – han försåg antikommunismen med den teoretiska formel som krävdes för seger i det kalla kriget.

Den amerikanska “paleoalliansen”

Den gemensamma fienden för konservativa och libertarianer (nyliberaler) är socialismen. Contra som under sitt tält insamlar både konservativa och libertarianer har mycket riktigt anti-socialism som sitt kännetecken. Men exakt vad i socialismen är det man motsätter sig och vad ska vara motvikt till den socialistiska välfärdsstaten och de kulturradikala eller modernistiska värderingarna och den politiska korrektheten?

Kommunen som jagar korvgubbar

Korvgubbar inte särskilt populära vare sig bland kommunala tjänstemän eller politiker. Sedan den av hävd socialdemokratiskt styrda kommunen Södertälje för ett par år sedan öppnade famnen för McDonald’s jättelika “fiskestuga” vid hamnen, har entreprenörer som salufört animalisk föda i mindre skala jagats med blåslampa. Läs artikeln här!

Bakgrund om Kosova

Contra ger en översiktlig faktabakgrund om Kosova-konflikten. Det som Du aldrig får veta i TV och dagstidningarna.