Contra nummer 2 1997 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Svenska staten och religionsfriheten

Efter reformationen i Sverige kom katolicismen ofta att framställas i nattsvart dager: katoliker i allmänhet och jesuiter i synnerhet beskrevs som svekfulla och grymma. Inkvisitionen angavs somett avskräckande exempel.

En beryktad högmålsprocess från 1624 visar emellertid hur det de facto utvecklats en protestantisk inkvisition, som även om den inte var lika systematisk inte var mycket mildare än den katolska. Fullständig religionsfrihet fick vi inte förrän i vårt eget århundrade den tycks för övrigt nu vara på väg att naggas i kanten.

Hoppet om fred i Israel är ute

Den 15 januari 1997 var ett ödesdatum för Israel – och för världen. Efter flera års dragkamp har Likud beslutat sig för att ge upp kampen för ett starkt Israel och slagit in på den väg som dragits upp av vänstern, under press från fienden och med benäget bistånd från omvärlden. Netanyahus beslut att lämna ifrån sig inte bara Hebron utan 90 procent av Judéen och Samarien inom 18 månader är ett stort steg mot etablerandet av en palestinsk stat väster om Jordanfloden. Denna helomvändning applåderas runt om i världen, där man föreställer sig att det skall vara ett steg i riktning mot fred. Tvärtom innebär beslutet att hoppet om fred är ute.

Svenska staten jagas fortfarande av ministerrådet – på grund av Contra

I början av 1993 föll dom i Strasbourg i processen mellan Contras C G Holm och svenska staten. C G Holm vann och svenska staten ålades bland annat att ändra lagstiftningen i tryckfrihetsmål. Det svenska jurysystemet i tryckfrihetsmål måste ändras. Varje halvår begär nu svenska staten anstånd med att genomföra de ändringar som Sverige är förpliktat att genomföra. Tidigast 1999 kan något ha hänt.

Det öppna såret av Per Ahlmark ett måste!

Låt vara att mycket av det som Per Ahlmark säger om demokrati och diktatur i sin senaste bok Det öppna såret (Timbro, 410 sidor) har Contra sagt i drygt två decennier. Ahlmarks opus är ändå ett måste för den som intresserar sig för seriös politisk/ideologisk debatt i Sverige i dag. Författarens formuleringskonst och hetta ger en särskild krydda åt de väsentligheter han har att torgföra.

Det kalla krigets hjältar: Nathan Sjtjaranskij

Anatolij (Nathan) Sjtjaranskij var en av de mest prominenta sovjetiska dissidenterna under 70- och 80-talen, en av de berömda judiska refuseniks som vägrade ställa sig i den sovjetiska statens tjänst och krävde att få emigrera till Israel. Sjtjaranskij utväxlades 1986 jämte tre andra personer mot fem i väst som dömts för spioneri för Sovjetunionen och blev i Israel snabbt en prominent samhällsmedlem. I dag är han industri- och handelsminister i den konservativa israeliska regeringen.

Amin på väg tillbaka?

Under Contra-medarbetaren Luis M. Antunes besök i Uganda nyligen kunde han konstatera, att Ugandas störtade diktator Idi Amin efter 18 års exil är inblandad i en gerillakoalition vilken har som högsta prioritet på sitt program att bekämpa Yoweri Musevenis regim och ta makten i Kampala.

KGB kontrollerade estniska kyrkan

Gästskribenten Ülo Ignats (till vardags redaktör för Estniska Dagbladet/Eesti Päevaleht i Stockholm) redogör för en färsk estnisk bok som bygger på kvarlämnade KGB-arkiv. Bland annat framkommer hur KGB kunde kontrollera den estniska kyrkan.

Sydney OS år 2000 satsar på vinst

Alltsedan Sydney i konkurrens med kommunistiska Peking vann äran att hålla OS 2000, har både höger- och vänsterpolitiker verkat för att Australien skall göra så mycket pengar man kan på spelen, istället för att förlora pengar på dem. Skattebetalarna ska inte betala en dollar. Tongångarna är helt annorlunda än i Stockholm. Contras Sydne-korrespondent Rune Westin rapporterar.