Contra nummer 2 1996 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Invandring – från tillgång till kris

För att kunna debattera en fråga krävs att man håller isär begreppen och har god kunskap i ämnet. Så har det inte alltid varit när det gällt invandringen, där många falska och osakliga argument florerat från alla håll. Studieförbundet Näringsliv och Samhälles initiativ att i slutet av förra året arrangera ett seminarium i ämnet, där bl a några nya debattböcker presenterades, var därför mycket välkommet. Seminariets syfte var att ge ett faktaunderlag för en saklig debatt.

Miljöknäppisarna och den besvärliga verkligheten

Efter en flerårig strid grävdes i höstas tre kilometer kraftledning i Bergshamra norr om Stockholm
ner i jorden. Åtgärden skedde efter opinionsbildning som hakat på de många alarmrapporterna om “farliga” kraftledningar, vilka uppgivits kunna förorsaka bland annat blodcancer (leukemi) hos barn.
Detta är endast ett av många exempel på hur människors rädsla, underblåst av miljörörelsen, lett till irrationella myndighetsåtgärder.

Det kalla krigets hjältar: Mindszenty – Ungerns frihetssymbol

I maj 1975 avled i Wien kardinal József Mindszenty, Ungerns tidigare katolske ärkebiskop, i en ålder av 83 år. Han var då en symbol för Ungerns frihetskamp mot den kommunistiska diktaturen och följaktligen en av det kalla krigets hjältar.
Mindszenty hade planerat att besöka Sverige strax innan han insjuknade och avled.

Wei Jingshengs brev till Deng Xiaoping

Wei Jingshen är Kinas ledande dissident. Han sitter för närvarande i fängelse för sin oppositionella verksamhet. Frånsett ett kort avbrott vid årsskiftet 1993/94 har Wei suttit fängslad sedan 1979 och det nuvarande straffet löper till år 2009.