Contra nummer 2 1982 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Åke Malmquist (dödsruna)
Förslag till mottagare av Contras frihetspris
Svante Hjertstrand: Om avtalsrörelsen (insändare)
Biologi och politik hör ihop! /sociobiologi/
C G Holm: Löntagarfonder hotar oss alla
Löntagarfondsförslaget
Sven Rydenfelt: Sagan om löntagarfonderna
Annons för Gåsefjärdskommittén
Björn Arrhén: Finlands sak är vår
Claes Almgren: Italiens Röda brigad får stöd från Öst! /terrorism/
Byråkrati som kostar miljarder! (om bostadsmarknaden)
Svensken som sökt politisk asyl i USA
Hans-Joachim Klein: Vägen tillbaka (bokrecension) /terrorism/
Gunnar Hökmark: En ny giv (bokrecension) /moderaterna/
Lee Edwards: Ronald Reagan (bokrecension) /USA/
Eino Hanski: Kommoden (bokrecension) /Sovjet/