Sammanfattning följer nedan

Contra nummer 1 2021 som pdf (endast för prenumeranter)

Beställ ett pappersexemplar här!

 

Ledare: De Gröna ökar koldioxidutsläppen

Sverige har de lägsta utsläppen av koldioxid av alla OECD-länder. Vår elproduktion är så gott som fossilfri. Men regeringen arbetar med sin energipolitik för att ändra på det förhållandet, vi blir alltmer beroende av importerad fossileldad elektricitet.

Filip Björner: Folkhälsomyndighetens desinformation om det kinesiska viruset

Folkhälsomyndigheten (FoHM) vilseledde avsiktligt allmänheten under 2020. I denna artikel fokuserar vi på de tidigaste misstagen, förnekelsen, lögnerna och den medvetna otydligheten.

Desinformationspriset till Folkhälsomyndigheten

Géza Molnár: Svårt för gruvnäringen att utvecklas med Miljöpartiet i regeringen

Det är lätt att prospektera i Sverige och avgifterna för den som får sätta igång med mineralbrytning är utomordentligt låga. Den som driver en gruva betalar bara 1,5 promille till markägaren och 0,5 promille till staten. Markägare har med rätta kritiserat att det är fritt fram att bryta mineraler på deras mark bara staten ger sitt tillstånd.

Efter prospekteringsfasen behöver gruvägaren tillstånd för driften. Och det har visat sig allt svårare att få ett sådant tillstånd. Det tar allt längre tid för myndigheten (Bergsstaten) och regeringen att handlägga ansökningar och det är allt oklarare vilka regler som styr tillståndsgivningen. Sedan Miljöpartiet kom in i regeringen har osäkerheten blivit allt större.

Friskolor en del av friheten

Friskolereformen i början av 1990-talet var ett viktigt steg för att öka människans självbestämmande och valfrihet. Nu kritiseras reformen, som dock varit en stor succé. Bättre utbildning för mindre skattepengar.

Venezolanska oppositionen ber om världens hjälp

”Vi har en förskräcklig och brutal diktatur, som har begått förskräckliga brott mot mänskligheten”, säger Venezuelas maktlöse interimspresident Juan Guaidó i denna intervju för Contra.

Dan Ahlmark: Postmodernismens felaktiga syn på historien

Postmodernism är i mycket samma som vänsterradikalism. Det har många konsekvenser, där en är att man bygger en falsk bild av historien. Läs artikeln här!

Filip Björner: Förföljelse av troende

En rapport från Humanisternas internationella paraplyorganisation, IHEU, visar att statsvåldet mot de mänskliga rättigheterna är omfattande även i sådana muslimska länder som det sällan rapporteras om i svenska medier. Här sammanfattar vi rapporten som behandlar förföljelse av troende – och icke-troende.

Jacob E:son Söderbaum: Modern konservatism

Bokrecension

Helen Pluckrose och James Lindsay: Cynical theories

Bokrecension