Contra nummer 1 2018 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare: Låt inte Miljöpartiet spela bort pensionen!

Miljöpartiet vill förbjuda lönsamma placeringar av pensionspengarna. Politik ska ersätta ekonomisk avkastning.

Yttrandefriheten sitter trångt i de nya mediernas samhälle

De stora företagen inom området sociala media har i praktiken blivit monopolföretag. Det tycks kombineras med en klar vänsteragenda för Facebook och Google när det gäller att stoppa obekväma åsikter. Här finns ett växande problem för yttrandefriheten.

I vårt samhälle är balansen rubbad till kvinnornas fördel

Karl-Olov Arnstberg har varit professor i etnologi vid Stockholms Universitet och är en flitig skribent och debattör. Han är minst av allt politiskt korrekt och utmanar ofta etablissemanget, ofta på det egna ”Debattförlaget”. C G Holm har intervjuat honom.

FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna felöversatt till svenska

På originalspråken är inte alla människor lika i värde utan i värdighet. Vi har kollat i lexikon från Sveriges främsta ordboksförlag (Norstedts) och hittat följande översättningar på nyckelordet.
På engelska är ordet ”dignity”, vilket översätts med värdighet, sant värde, höghet, ädelhet i Norstedts engelsk-svenska ordbok Professionell. 2010.
På spanska är ordet ”dignidad” översatt med värdighet, självaktning i Spansk svenska ordboken, Norstedts 1989.
På franska är ordet ”dignité” översatt med värdighet, värdigt uppträdande i Fransk-svensk ordbok av John Vising ,Norstedts 1960.
På ryska är ordet ”достоинстве”. Översatt värdighet, förtjänst, värde av Norstedts ryska ordbok, 2006.
Vi har tyvärr ingen kinesisktalande på redaktionen, men nyckelordet är (zunyán) (ordet finns på kinesiska i pdf-filen för Contra, men vi klarar inte av kinesiska tecken på den här sidan) vilket av Google translate översätts med värdighet.
Märkligt nog har den svenska felöversättningen följt med till Regeringsformens 1 kap 2 § där det heter: ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”. Läs artikeln här!

Carl Bildt: Utomordentliga insatser och bottennapp

Vi som började aktivera oss politiskt kring 1970 (artikeln är skriven av Contra-medarbetaren Tommy Hansson) kunde inte undgå att stöta på fenomenet Carl Bildt. Uppmärksammad studentpolitiker redan i mitten på 1960-talet blev han snart efter några år ett ungt stjärnskott inom den moderata partiapparaten och med tiden partiledaren Gösta Bohmans handsekreterare och även svärson. Den erfarne journalisten Björn Häger har skrivit vad som nog måste sägas vara det definitiva verket om Carl Bildt: Uppdrag Bildt.

Så kom mångkulturen till Sverige

1975 vändes den svenska invandringspolitiken upp och ner. Integration ersattes med mångkultur. När Riksdagen antog förslaget verkar det inte ha varit många av Riksdagens ledamöter som hade satt sig in i att det var en hundraåttio graders vändning av politiken det handlade om. Statsminister Olof Palme var dock fullt medveten om vad som var på gång och förklarade ett par år senare att den socialdemokratiska regeringen troligtvis låg före folkopinionen när besluten fattades.

Putin skärper sitt grepp om Ryssland

Situationen i Ryssland inför presidentvalet den 28 mars är allt annat än ljus. Frank Gordons redogör för det allt hårdare trycket mot oppositionen i Ryssland.

Kontrollsamhället och kontanterna

Det blir allt svårare att använda kontanter i samhället. Och när kontanterna försvinner ökar statens och de stora företagens möjligheter att kontrollera medborgarna och i förlängningen stoppa oppositionella yttringar. Advokat Johan Paléus tar upp riskerna med kontantsamhällets undergång.

Värdegrund och integration

Den mest respekterade beskrivningen av olika nationers värdegrund, om man nu tror att det finns en sådan, görs inom ramen för World Value Survey (WVS). WVS är ett pågående samhällsvetenskapligt forskningsprojekt, lett av den amerikanske forskaren Ronald Inglehart från University of Michigan, med syftet att utforska sociokulturella, moraliska, religiösa och politiska värderingar inom olika kulturer världen över. Resultaten finns tillgängliga på projektets webbplats. Studien genomförs löpande med några års mellanrum i så kallade ‘vågor’, och antalet länder ökas på med tiden.

WVS används för att presentera världen i två dimensioner – den traditionella/sekulära dimensionen och överlevnads/självförverkligandedimensionen. Sverige är sedan länge det mest extrema landet när det gäller sekulära och självförverkligande värderingar. Längst upp till höger, med god marginal, i diagrammet som visas på den här sidan.
Diagrammet säger en hel del om möjligheterna att anpassa sig till nya kulturer och möjligheterna att integrera personer med en annan bakgrund i den inhemska kulturen. Ju större avstånd, desto svårare blir det.

Signifikativt är också att de länder som hamnar närmast Sverige är Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Ingen behöver väl tveka om att invandrare från dessa fyra länder har sällsynt lätt att anpassa sig till ett nytt liv i Sverige.

Om man vänder sig till motsatt ände av diagrammet, där det rimligen är svårare än för invånare från resten av världen att anpassa sig till ett liv i Sverige, hittar vi länder som Jordanien, Marocko, Irak och ”Palestina”. Några av dem med särskilt stort inflöde till Sverige. Andra stora svenska invandrarländer som Syrien och Afghanistan finns ännu inte med i WVS, men ingen ska väl tro att det blir enklare för de människorna att anpassa sig till ett liv i Sverige.