Contra nummer 1 2017 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare:
Falska nyheter

Under slutet av 2016 började förekomsten av ”falska nyheter” diskuteras. Naturligtvis dök det på vänsterkanten upp tankar om regleringar och att bara ”sanna” nyheter skulle få spridas. Förslagen är hårresande och speglar den auktoritära syn som kännetecknar de flesta vänsterideologier.

Det finns gott om råvaror,
av C G Holm

Domedagsprofeterna samlade sig 1972 i Romklubben med en rapport om vår eländiga framtid, The Limits to Growth. Hade världen följt Romklubbens prognoser hade världen redan fallit ner i misär och svält.
Men under de gångna 45 åren har det hänt en hel del som har gjort att Romklubbens dystra prognoser kommit på skam.

Den svenska modellen,
av Fredrik Runebert

Den som vill smita undan att diskutera sakfrågan kan ibland försöka med en hänvisning till ”den svenska modellen”. Men vad avses egentligen då? Och är det ett legitimt sätt att komma undan en sakdiskussion? Fredrik Runebert reder ut begreppen. Läs artikeln här!

Religionsfriheten i Ryssland under stark press,
av Tommy Hansson

Klimatet för religionsfriheten hårdnar i Putins Ryssland. De lagar som reglerar religiösa aktiviteter stramas upp vilket innebär att utåtriktat arbete av typ missionerande och offentliga gudstjänster försvåras. Det hårdnande klimatet beror enligt experter till betydande del på att regimen fruktar att religiösa minoriteters inflytande kommer att öka på bekostnad av den rysk-ortodoxa tron.

Så förhärligas islamistisk terror,
av Tommy Hansson

Irak och Syrien befinner sig alltjämt i fokus för den våldsbejakande delen av islam trots att grupperingar som Islamiska staten (IS) och al-Qaida också verkar på andra håll. På Facebook och andra sociala medier pågår sedan länge en aktiv propagandaverksamhet från svenskspråkiga grupper och profiler som hyllar den väpnade kampen för islamiskt herravälde. Verksamheten har uppenbarligen givit resultat, då hundratals (kanske fler, mörkertalet är stort) personer från Sverige tagit sig ner till länderna i fråga i syfte att ställa sina liv till förfogande i den aktuella kampen.

 

Den gåtfulla fascismen, av Per Ossmer

”Fascismen har ett gåtfullt utseende eftersom den rymmer de mest motsatta element… Hur vi än närmar oss fascismen finner vi att den samtidigt är en sak och dess motsats, den är a och icke a…”
Så skrev den kände spanske författaren och filosofen José Ortega y Gasset redan 1927.

Svenska kommunister tränades i Moskva för omstörtande verksamhet,
av Berrtil Häggman

Svenska kommunister, med-lemmar i samma organisation som idag heter Vänsterpartiet och utgör ett stödparti för regeringen, utbildades på Leninskolan i Moskva. Idag vet vi mer om hur det gick till och vilka som var med, tack vare dokumentation från både Ryssland och USA. Bertil Häggman berättar mer.

Träsket försvarar sig,
av Allan C. Brownfeld

Donald Trump lovade i sin valkampanj att rensa upp i träsket, varvid han syftade på den politiska eliten i Washington. Under den nya Kongressens första dag försökte ett antal republikanska ledamöter i Representanthuset att stoppa den etiska granskningen av det egna arbetet, Trump sa ifrån och majoritetsledaren från Representanthuset Kevin McCarthy läste lusen av ledamöterna. Har rensningen av träsket börjat?