Contra nummer 1 2012 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Genushysteri på dagis
av Sven Enberg

Svenska staten satsar varje år stora belopp på ”genusvetenskap”. Den som tagit del av denna ”vetenskap” på universitetsnivå brukar vara chockerad. Det har inget med vetenskap att göra. Desto mer med språngfeminister (feminister som är spritt språngande galna). Nu ska genusvetenskapen också pådyvlas de minsta små genom ”genuspedagoger” som ska förstöra barnen redan på dagis.

 

Börsrobotarna och finanskrisen
av Roger Klang

Börsrobotar, “svarta lådor” eller högfrekvenshandel förändrar aktiemarknaden i grunden. Roger Klang pekar på de risker som finns när maskinerna tar över och styr utan att ta hänsyn till bolagens fundamenta utan mer analyserar kursrörelsens mekanik.

Lågt i tak i Svenska kyrkan
av C G Holm

Helena Edlund, som är fängelsepräst i Malmö och dessutom verksam i Tygelsjö-Västra Klagstorps församling har uttryckt synpunkter som inte uppfattas positivt av vissa tongivande kretsar inom Svenska kyrkan. I Kyrkans Tidning har Helena Edlund skrivit ”Det är i många fall, enligt kyrkans officiella uttalanden, värre att kritisera islam än kristendom. En kristen får vackert acceptera diverse framställningar av Jesus med motiveringen att gudsbilder ju måste få ifrågasättas. Samtidigt motsätter sig kyrkan publicering av Muhammed-karikatyrer med hänvisning till att muslimer kan känna sig kränkta. Det inte är hotfullt att andra tycker annorlunda. Edlund menar att det är hotfullt för kristenheten om det som andra tycker innehåller sådant som är diametralt skilt från kärnan i det kristna budskapet. Hon tycker att man ska läsa Koranen och jämföre den med Nya Testamentet, då blir saken tydlig.

”Den stora faran för kristen tro är när kyrkans företrädare kan göra bättre
karriär genom atthålla muhammedmässor i “guds och allahs namn” än genom att verka för att den krustna kyrkan förblir kristen.

 

Äganderättens försvagning
av Mats Jangdal

Den borgerliga alliansregeringen har inte hållit ögonen på en utomordentligt viktig fråga för frihet och demokrati, äganderätten. Man har ägnat stor möda åt att fila på statens utgifter för trygghetssystemen, arbetslinjen och lite
skatterabatter. Men det är frågor som regleras med varje års budget och med direktiv till berörda myndigheter. Äganderättsfrågor hanteras i mycket högre grad i grundlag och lag. Lika fullt har alliansen släppt igenom försämringar i grundlagen och andra lagar. Inte heller har man styrt upp tolkning och tillämpning i direktiv till myndigheterna. Detta har nu resulterat i att myndigheterna flyttar fram positionerna mot det privata ägandet.

 

Kalju Mätik berättar om sitt arbete i den underjodiska oppositionen i Estland

Kalju Mätik föddes den 16 september 1932. Han deltog i den underjordiska estniska oppositionens aktiviteter och var med i underjordiska grupper som Estniska Nationella Fronten och Estniska Demokratiska Rörelsen. Han var en av grundarna av Estniska Nationella Självständighetspartiet (1988) och politisk fånge mellan 1974 och 1980. Här berättar han själv om sin verksamhet i den estniska oppositionen.

Ockupationsmuseet i Tallinn
av Ann-Mari Lahti

I centrala Tallinn finns ockupationsmuseet där minnet av den kommunistiska och den nationalsocialistiska ockupationen beskrivs.

 

Ask lägger locket på om Stasi igen

Under hösten diskuterades flitigt om det inte var dags att släppa de 57 namnen på den svenska Stasi-listan (svenska medborgare som Stasi ansåg sig ha värvat). Kraven kom från sex av Riksdagens partier (bara
Miljöpartiet och Vänsterpartiet höll tyst). Det hela slutade med ett antiklimax i februari. Justitieminister Beatrice Ask har efter överläggningar med alla riksdagspartierna kommit fram till att det inte ska bli några ändringar och beslutet är fastställt i en skrivelse till Riksdagen.

 

Wilhelm Röpke – social trygghet i en föränderlig värld
av Fredrik Runebert

Wilhelm Röpke var en ledande liberal nationalekonom – och medlem i Mont Pelerin Society – men han utvecklade med tiden alltmer långtgående idéer om social trygghet inom marknadsekonomins ram.

 

Nya problem för vindkraften

Myndigheterna tänker sig att vi i framtiden till 10 procent ska försörjas med vindkraft. Det kräver uppbyggnad av enorma vindkraftsparker med hjälp av gigantiska subventioner. Väl gömda på så sätt att det inte är direkta skattepengar som används för subventioner utan ”elcertifikatavgifter” på vattenkraft och kärnkraft. Riksdagen slipper därmed ta ställning till det ekonomiskt ansvarsfulla i de gigantiska subventionerna.

 

Anna Politkovskaja sa ifrån – det kostade henne livet
av Maria Walden

Anna Politkovskaja (1958–2006) var journalist på regimkritiska tidningen Novaja gazeta. Hon föddes i New York i en diplomatfamilj. Efter hennes död har många manifestationer genomförts till hennes minne och hennes namn har blivit en symbol för det fria ordet. Anna Politkovskaja, reporter på Novaja Gazeta, var en av Rysslands mest välkända journalister. Hon var den enda journalist som vågade berätta om vad som hände i Tjetjenien under kriget, i material som hon samlade under mer än 40 resor till landet. Anna Politkovskaja mördades utanför sitt hem den 7 oktober 2006.