Contra nummer 1 2011 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Kampen om lyckan
av Fredrik Runebert

Lyckoforskningen är ett ämne som fått alltmer uppmärksamhet. Politiker har börjat ta till sig av forskningsresultaten med fokus på att kunna konstruera samhället för att maximera förutsättningarna för ökad lycka hos människor. Resultaten av forskningen strider dock mot politikernas ambitioner. Lyckan är inte något tillstånd utan ett sätt att leva, det är inte ett mål utan ett förhållningssätt. Frihet och ansvar är grundläggande för att lycka ska kunna uppstå. När staten fråntar människan rätten att leva sina egna liv, fatta sina egna beslut och göra sina egna misstag fråntas människan verktygen för att känna lycka. Lyckligast är den som har en närvarokänsla samtidigt som hon har ett mål att sträva efter. Vägen mot målet måste ha hinder som utmanar människan utan att hindren är ohanterliga.

Fader Rofael överlevde massakern i Bagdad: Fyra mardrömstimmar av våld och terror
av Tommy Hansson

Den 31 oktober 2010 skakades världen av en terrorattack mot den Syriansk-kaldéiska kyrkan i Bagdad vilken krävde ett 70-tal dödsoffer och skadade ännu fler. Det blodiga nidingsdådet utfördes av medlemmar i jihadistgrupperingen Islamiska staten i Irak. Två av de tre präster som officierade vid den gudstjänst som pågick dödades. Den tredje, domprost Rofael Kutaimy, överlevde. I början av december höll han en presskonferens i Katolska kyrkan i Södertälje där Contras reporter fanns på plats.

Än dyrkas marxismens gudar: Så gick det till i Sveriges Kommunistiska Parti
av Ann-MarI Lahti

För flera år sedan var artikelförfattarinnan med i SKP, Sveriges Kommunistiska Parti. Hon lämnade partiet, men kan berätta om ett parti som har verksamhet och åsikter som man knappt kunde tro existerade idag. Men de finns!

Wikileaks – en farlig vänsterrörelse
av C G Holm

Diplomati bygger på att information kan utbytas i förtroende. Allt lämpar sig inte för publiken, lika lite som Dina samtal med Din flickvän eller din chef är avsedda att sändas på radio. Wikileaks tar på sig ansvaret för att sprida hemliga diplomatrapporter som refererar korrekt – eller ibland med missförstånd – sådant som meddelats i förtroende till amerikanska diplomater runt om i världen. Resultatet av Wikileaks är att världens beslutsfattare kommer att få ett sämre beslutsunderlag och därmed fatta sämre beslut. I Sverige (och Ryssland) är Wikileaks frontfigurer antisemitiska extremister.

Intelligent design
av Janis Vikmanis and Bertil Hoffman

När termen ”Intelligent design” tas fram ryggar många tillbaka till den politiska korrekthetens fålla. Visst ska vi tro på vetenskapen och inte får vi låta mörkmän ifrågasätta vetenskapsmannen Darwin! Men vad är vetenskap annat än ifrågasättande? För att förstå om det är Darwins teorier som gäller eller ej, måste vi sätta oss in i vad alternativa förklaringar säger. Contra hjälper Dig på vägen!

Europas diktaturer: Azerbajdzjan
av C G Holm

Ibland får vi höra att Belarus (Vitryssland) är Europas sista diktatur. Men så bra är det inte. I Kaukasus styr Ilham Aliyev över Azerbajdzjan, ett rikt men förtryckt land med 8 miljoner invånare. Han tog över efter sin pappa Heydar som dog 2003, men fortfarande är det pappan som är den dominerande personligheten i Azerbajdzjan. Över hela landet finns pappa Heydar som staty och på affischer som kompletteras med något visdomsord från honom. Undantagsvis kan Ilham framträda i propagandan, men pappa slår sonen med 9–1 när det gäller officiella hyllningar, ungefär som fallet är i Nordkorea.

Folkhemmets balkanisering
av David Stavenheim

I en bok med titeln ”Folkhemmets balkanisering” diskuterar Håkan Eriksson och Jacob Rennerfelt hur bland annat Diskrimineringsombudsmannen och ”genuspedagogik” bryter ner svenska folket i mot varandra stridande grupper, där dessutom lagstiftningen ger vissa grupper privilegier som inte tillkommer andra.

Först ”dusjegubka” – sedan Gaswagen
av Frank Gordons

Nyligen avvisade Europakommissionen ett förslag från Lettlands, Litauens, Bulgariens, Tjeckiens, Rumäniens och Ungerns utrikesministrar. Dessa ville att man inom EU:s skulle kunna dra folk inför domstol som stödde eller förnekade totalitära regimers förbrytelser. Frank Gordons redogör för parallellerna mellan nationalsocialismens och kommunismens förbrytelser.