Contra nummer 1 2008 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Kinesiska skuggbilder inför OS
av C G Holm

Internationella Olympiska Kommittén fattade ett beslut i strid mot sina egna ideal när Olympiaden 2008 förlades till Peking. Den kinesiska regeringen lovade visserligen IOK ökad öppenhet och respekt för de mänskliga rättigheterna. Men den kommunistiska regeringen har levt upp till sina åtaganden som man kan förvänta sig – det vill säga inte alls.
IOK lever upp till en gammal ond tradition som sett Olympiaden både i Berlin (1936) och Moskva (1980). Olympiaden i dessa två länder utnyttjades som propagandaredskap för den totalitära regimen. Och helt säkert kommer regimen i Peking göra sitt bästa för att på ett liknande sätt utnyttja det fokus som kommer att hamna på Kina i och med sommarens tävlingar.
En tröst i anslutning till detta propagandajippo må vara att såväl Tyskland som Ryssland förvandlades från diktaturer till demokratier inom tio år från att Olympiaden avhölls i respektive lands huvudstad!

John S. McCain for President!
av Tommy Hansson

Den republikanske presidentkandidaten, senator John S. McCain, är en mångfasetterad politiker som det råder delade meningar om, icke minst i det egna partiet i allmänhet och bland konservativa i synnerhet. Medan han själv ofta och gärna framställer sig som konservativ, kan hans åsikter och ställningstaganden ibland tyda på något annat. Vem är han egentligen? Döm själva av Tommy Hanssons artikel!

Mansförtryck och kvinnovälde
av Fredrik Runebert

Pär Ström är främst känd som integritetsdebattör men har nu, via tankesmedjan Den nya välfärden, givit ut den antifeministkritiska boken Mansförtryck och kvinnovälde. Verket är ingen vetenskaplig och akademisk produkt utan en debattbok. Men till skillnad från många genusvetare påstår heller inte författaren att han ägnar sig åt vetenskap. Författaren tar upp den extrema snedvridning som råder i samhällsdebatten, där media och andra aktörer ständigt söker efter kvinnoproblem men blundar för mansproblem.

Tillgängligheten och sjukvården
av Stig Daun

Den allmänna svenska sjukvården förefaller vara på väg mot en total kollaps. Inte längre ”bara” vad gäller tillgängligheten utan även vad gäller ekonomisk utveckling. Den senaste tiden har det i media framgått att många landsting måste skära ner på sin verksamhet på grund av stora underskott i ekonomin. Vilket förutom ännu längre köer till behandling innebär att vissa typer av behandling måste läggas ner, varvid patienterna hänvisas till andra sjukhus utanför det egna landstingsområdet. Vilka möjligen också tvingas lägga ner viss verksamhet. Flera vårdcentraler har lagts ner under det senaste året. Var vi kan få behandling i landet blir således alltmer ovisst.

Svart nejlika med skavanker
av Tommy Hansson

I filmen ”Svarta nejlikan”, som hade premiär på årsdagen av militärkuppen i Chile den 11 september 2007, spelar Michael Nyqvist den svenske Santiago-ambassadören Harald Edelstam som räddade ett antal kommunister och socialister undan den nytillträdda juntans repression. Edelstam förtjänar beröm för sitt mod, men det finns också en annan lika sann bild av den svenske diplomaten – den som svassande anhängare av Fidel Castros kommunistregim på Kuba.

Det muslimska samhällets struktur
bäddar för våldsdåd utförda
av frustrerade unga män
av C G Holm

Terrorism har förekommit på många ställen i världen. Terrorister kan ha olika bakgrund. Men i den muslimska kulturen finns förutsättningar som gör det lättare att rekrytera frustrerade unga män till våldsdåd. Det är den gruppen som står för flest våldsdåd i alla kulturer. Men det är lättare för en ung man att bli frustrerad i en muslimsk kultur.

En speciellt farlig fiende till staten…
…om livet i det sovjetiska Lettland

En intervju med Janis Rokalns, som under sovjetisk era var frihetskämpe. Han kallades 1984 av KGB för ”speciellt farlig fiende till staten”. Domstolen avkunnade ett hårt straff: åtta år i specialinternering, därtill i ett av KGB särskilt upprättat koncentrationsläger. Man räknade med att han antingen återvände därifrån fysiskt och psykiskt bruten, eller inte alls.