Contra nummer 1 2007 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Rysslands nya diktatur under Putin
av Tommy Hansson

När kommunismen upphörde att vara statsbärande ideologi i Sovjetunionen 1991, närde omvärlden förhoppningen att det nya Ryssland skulle utvecklas i demokratisk riktning; redan under Gorbatjovs tid som sovjetledare hade ju avsteg från den forna betongkommunismen skett. Och visst är det postkommunistiska Ryssland mer demokratiskt än vad gamla Sovjet var. Korruption och brottslighet har emellertid fortsatt att gripa omkring sig. Och senare tids händelser visar att en ny diktatur som inte tvekar inför gangstermetoder ter sig som en skrämmande möjlighet, ja den tycks i viss mening redan ha etablerats.

Mediavänstern härjar än
av C G Holm

Den som läst en utländsk tidning eller sett nyheterna på en utländsk TV-kanal förundras av innehållet i svenska media. Ligger Sverige på en annan planet? Länge var alternativa tidskrifter som Contra och prenumeration på internationella nyhetsmagasin som The Economist eller Der Spiegel det enda sättet att få balanserad utlandsinformation i Sverige. Så är det inte längre efter genombrottet för internet som nyhetsförmedlare och efter det att alltfler fått tillgång till utländska TV-kanaler. Det går faktiskt att bilda sig en rimlig uppfattning om vad som händer i världen, också för den som bor i Sverige. Men det förutsätter verkligen att man anstränger sig. Nöjer man sig med att läsa vanliga svenska tidningar och titta på vanliga svenska TV-kanaler får man fortsatt en förvriden bild av världen. Och en rad undersökningar av journalisternas politiska sympatier visar att snedvridningen i jounralistkåren är påtaglig.

Sowell krossar myter om svarta
av Fredrik Runebert

Thomas Sowell är professor i nationalekonomi på Hoover-institutet vid Stanford university. Han är särskilt känd för sin forskning om minoritetsgrupper och är också väl insatt inom statsvetenskap. Utöver sina vetenskapliga meriter är han även aktiv som journalist och kolumnist på http://www.townhall.com och har gjort sig känd som en kontroversiell debattör. Nu har han skrivit en essäbok som bland annat utmanar vår syn på slaveriet, tyskarnas historia och antisemitismen samt krossar ett antal myter om vad som kan förbättra de svartas ställning i USA.

400 år sedan första brittiska USA-bosättningen
av Allan C. Brownfeld

Under 2007 kan USA fira ett betydelsefullt jubileum: det var då 400 år sedan den första brittiska bosättningen i Jamestown, Virginia initierades. Jubiléet inleddes redan i maj föregående år, då en kopia av fartyget Godspeed, ett av de skepp som fraktade över de första bosättarna till Jamestown 1607, seglade till sex hamnar längs den amerikanska östkusten i syfte att generera intresse för ”Amerikas 400-årsjubileum”.

Kuklinski försåg CIA med östhemligheter
av Tommy Hansson

Bland ”doldisarna” i kategorin Kalla krigets hjältar märks den högt uppsatte, polske militären Ryszard Kuklinski, som under tioårsperioden 1971-81 överlämnade stora mängder hemligstämplade, främst sovjetiska, dokument till USAs underrättelsetjänst CIA. Kuklinski fick dock betala ett högt pris för sina insatser i frihetens tjänst.

Israelvännen Fredrick Federley

Fredrick Federley, ordförande i Centerns Ungdomsförbund, talade nyligen på Samfundet Sverige-Israel. Han började sitt anförande så här: Varje tid har, på gott och ont, präglats av en anda. En ideologisk influens under 1900-talet var ett rasbiologiskt synsätt som ledde fram till Förintelsen av Europas judenhet. Vem vågar gå emot de förhärskande strömningarna i tiden? Vi kommer en gång att dömas för våra gärningar, liksom människor tidigare dömts på samma sätt.

Euron firar åtta år
av C G Holm

Det blev ingen euro i Sverige. I folkomröstningen den 14 september 2003 sa väljarna nej med 56,1 procent mot och bara 41,8 procent för. De opinionsundersökningar som gjorts senare visar att inställningen är i stort sett oförändrad. Det lär inte bli någon svensk euro inom överskådlig tid, även om euron successivt vinner mark i Europa, nu vid senaste årsskifte var det Slovenien som införde euron och avskaffade sin gamla valuta tolaren. Men vad har hänt i de länder som valde euron – och de som avstog. Ekonomisk statistik pekar på att den gångna åttaårsperioden har utvecklats betydligt bättre i länder som inte införde euron.

Shahens tragedi – och Irans
av Arvin Khoshnood

1979 skakades och skadades Iran av en islamistisk/kommunistisk revolution. Det kejserliga Iran transformerades till en islamskt fundamentalistisk stat styrd av ayatolla Khomeini. Iran och världen inträdde i en mörk epok med inslag av mord, terror, hot och rädsla. Före revolutionen hade Iran styrts av shah Mohammad Reza Pahlavi, och landet var på god väg mot industralism, modernism och, viktigast av allt, demokrati.