Contra nummer 1 2006 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Barriären som räddar liv
– Tommy Hansson i Israel

–Arafat blew it (Arafat sabbade det).
Så kärnfullt sammanfattar David Earle, verksam inom aktionsgruppen Middle East Peace Initiative, bakgrunden till den nuvarande situationen i Israel och de palestinska territorierna. Earle syftar på PLO-ledaren Yassir Arafats avvisande av den unika uppgörelse som erbjöds av Israels dåvarande premiärminister Ehud Barak och USAs president Bill Clinton i Camp David 2000 och som gav upphov till den efterkommande våldsutvecklingen.

Contras ansvarige utgivare, Tommy Hansson, besökte Israel under november månad som deltagare i ett symposium med temat Fred i Mellanöstern, arrangerat av den europeiska delen av Middle East Peace Initiative. Han redovisar i Contra sina intryck i ord och bild.

Islamistterrorns holländska anknytning
av Tommy Hansson

Under de senaste två åren har två prominenta nederländare mördats av politiska fanatiker: först den homosexuelle högerpolitikern Pim Fortuyn och därefter den kontroversielle filmaren Theo van Gogh. Men det finns mer av koppling mellan islamistisk terror och Nederländerna.

Invandrarna och brottsligheten
av C G Holm

Diverse dubiösa grupper brukar skylla en stor del av brottsligheten på invandrarna. Samtidigt brukar ledande media och politiker förneka att invandrarnas brottslighet skulle vara något problem. När Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) för första gången på tolv år gjorde en studie av problemet lät inte reaktionen vänta på sig. Det var alldeles onödigt att göra en sådan studie, eftersom den underblåste fördomarna, menade inte så få debattörer. Men det var ju inga fördomar, eftersom fakta visade att brottsligheten hos invandrarna är (och även för tolv år sedan var) högre än hos svenskar. Det var alltså ett faktum inte en fördom det handlade om. Nya frågeställningar bör därför bli: Varför är det så? Och vad kan vi göra åt saken? De frågorna har inte tagits upp av BRÅ. Och när debattören Mauricio Rojas på DN Debatt menade att skillnaderna nog till en del var kulturfrågor (det är mycket stora skillnader mellan olika invandrargrupper) ryckte det politiskt korrekta etablissemanget ut för att tysta en debatt som är viktig att föra i ett demokratiskt samhälle.

Contras C G Holm går igenom rapporten och ställer frågorna som vi bör ställa. Vilken form av kulturpåverkan medverkar till den höga brottsligheten. Många av chilenarna som kom till Sverige är kommunister och har en för svensk kultur främmande syn på egendom. Latinamerikaner (där chilenare är den största gruppen) är mycket riktigt kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken. Liksom personer från Västasien, där en muslimsk kultur förmedlar en annan syn på liv och kroppslig integritet för män och kvinnor, än den syn som legat bakom vår lagstiftning. De här två nämnda invandrargrupperna är överrepresenterade i brottsstatistiken två-tre gånger jämfört med personer med två i Sverige födda föräldrar. Å andra sidan är brottsligheten hos invandrare från det buddhistiska Ostasien – där entreprenörskultur och företagande sätts högt – lägre brottsfrekvens än hos infödda svenskar.

Thatchers vision räddade Europa

Lady Margaret Thatcher, Storbritanniens premiärminister 1979-1990, är inte bara en av det Kalla krigets självskrivna hjältar. Efter elva år som premiärminister och 15 år som ordförande i det konservativa partiet (Tories) går hon till historien som Storbritanniens troligen mest framstående statsman jämte Churchill och Disraeli. Thatcher kombinerade under sin politiska gärning en stark personlighets kraft med en ideologisk vision som inte bara blev ett lyft för hennes eget land, utan i hög grad också stärkte det demokratiska västerlandet i dess kamp mot sovjetkommunismen.

Plattskatten vinner terräng
av Fredrik Runebert

Platt skatt (på engelska ”flat tax”) är ett skattesystem som vinner terräng i världen. Det går ut på att alla skall betala samma procentsats i skatt. Nio östeuropeiska länder, som tidigare dignade under kommunismens ok, har infört platt skatt och fått en formidabel tillväxt att glädjas åt. Förvisso sker tillväxten från en låg nivå, och orsakerna är fler än enbart platt skatt, men det råder ingen tvekan om att platt skatt har stor betydelse för arbetsmotivation och investeringar.

Ivar Los roll som statarprofet ifrågasatt

Ivar Lo-Johansson (1901-90) är en av den svenska så kallade proletärlitteraturens portalfigurer. Född i Ösmo på Södertörn i torpar- och statarmiljö blev han tidigt medveten om svenska lantarbetares stundom besvärliga villkor. Det han skrivit i ämnet har ofta ansetts vara den oförfalskade sanningen. Denna bild är dock falsk.