Contra nummer 1 2004 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Höken som lägger USAs utrikespolitiska kurs: Condoleezza Rice
av C G Holm

Två negrer styr USAs utrikespolitik. Utrikesminister Colin Powell är långvägaren från fattiga förhållanden i Bronx, som gått den militära vägen. Men mest inflytelserik och med störst inflytande hos president Bush är Nationella Säkerhetsrådets ordförande Condoleezza Rice, som helt gått den akademiska vägen. Hon har alltid strävat efter att vara bäst. Och hon har uppnått sitt mål.

Östtyska Stasis verksamhet i Sverige
av Bertil Häggman

Bertil Häggman har forskat i de Östtyska Stasi-arkiven. I Contra berättar han om en del av sina fynd vad gäller östtyska säkerhetstjänsten Stasis verksamhet i Sverige. Säkerhetstjänsten gav ett generöst ekonomiskt stöd till Sveriges Kommunistiska Parti, det parti som idag heter Vänsterpartiet och partiets ledande medlemmar kunde gå upp till ett år långa kurser på partiskolan i Bad Doberan på östtyska Östersjökusten.

Underrättelser i krig och fred
av Tommy Hansson

Temat underrättelsetjänst har ända sedan fordomdags väckt människors intresse. Icke minst var detta fallet under det kalla kriget, där ”spionkriget” mellan Öst och Väst gav upphov till en hel mytologi i form av romaner, filmer och så vidare. Mest hamnade USAs CIA och Sovjetunionens KGB i blickfånget, men även Storbritanniens underrättelsetjänst fanns med i bilden. Låt vara att dess mest kände agent, James Bond, var en fiktiv sådan. En lättillgänglig svensk volym som kallats Spegellabyrinten med Lars Ulfving som författare tar ett helhetsgrepp på underrättelseverksamhet i historia och nutid. Dess betydelse har framhållits av en rad tänkare. Contra sammanfattar.

Henry Oliver Rinnan, avrättad norsk landsförrädare

Ett av de mest skrämmande exemplen i modern tid på underrättelseverksamhet och manipulationer i förräderiets tjänst är fallet Rinnan i det tyskockuperade Norge under Andra världskriget. Rinnan, som i själva verket var tysk agent, uppträdde som motståndsrörelsens ledare i Trondheim och förde en rad norska frihetskämpar i döden. Efter krigsslutet arkebuserades han, trots att Norge redan före kriget avskaffat dödsstraffet.

 

Feminismen – en förlängning av marxismen
av Fredrik Runebert

Feminismen är en ideologi som under de senaste tio åren fått mer utrymme i samhällsdebatten och därmed påverkat regeringens politik. Ideologin likställs oftast med begreppet jämställdhet, som om ideologin socialism skulle vara synonymt med rättvisa.

Feminism bygger på patriarkatsteorin som går ut på att män förtrycker och är överordnade kvinnor i samhället. Denna teori ligger till grund för reform- och revolutionsförslag i syfte att uppnå målet jämställdhet. Den bakomliggande logiken i feminismen har ett andligt släktskap med marxismen. Släktskapet, eller rättare sagt äktenskapet, mellan marxismen och feminismen betraktades dock som ett olyckligt äktenskap. Frågan som Fredrik Runebert ställer i artikeln är om äktenskapet verkligen är så olyckligt och om parterna verkligen har separerat.

 

Traditionell eller radikal islamism?
av Anssi Kristian Kullberg

En del analytiker menar att självmordsattackerna i Tjetjenien, på andra ställen i norra Kaukasus och i Ryssland signalerar en förskjutning från den långa traditionen med gerilla-angrepp som uttryck för självständighetsrörelsen, till en mer desperat terrorism av palestinsk modell.

Men för att förstå utvecklingen behövs en mer övergripande bild. Förskjutningen från nationalistiska självständighetsrörelser mot islamistiska grupper är ett fenomen som redan har kunnat noteras i den eurasiska konfliktzonen sedan länge.

Den eurasiska konfliktzonen ligger längs ett bälte från Balkan genom Kaukasus och Centralasien till Afghanistan, Kashmir och Sydostasien. Det är ingen tillfällighet att konflikten är som värst där, för det är gamla gränsområden mellan de stora civilisationerna; för att vara mer exakt gränsen mellan de starka eurasiska imperierna, må de vara antika eller moderna.

Ingen fred så länge Arafat är kvar

För israeler är självmordsbombare inget skämt. Konst som kan anses förhärliga sådana terrorister är inte acceptabel någonstans.

Så kommenterar ambassadrådet Ran Yaakoby, andreman på Israels ambassad i Stockholm, installationen ”Snövit och sanningens vansinne” på Statens historiska museum som fick ambassadör Zwi Mazel att se rött och bli uppmärksammad i all världens massmedier i mitten av januari. Mazels resoluta aktion innebar bråda dagar för personalen på Israels ambassad – dess hemsida kunde notera samma kvantitet träffar under ett dygn som normalt under en månad! Samtliga tio telefonlinjer var oavbrutet blockerade, under det att blommor hela tiden strömmade in från entusiastiska supportrar till Mazel.

Ambassadör Mazel har i pressen sagt att han reagerade känslomässigt instinktivt när han såg bassängen med blodrött vatten med en liten båt dekorerad med mördaren Hanadi Jaradats porträtt på museigården. Precis lika känslomässigt reagerade, kan man tänka, de museiföreträdare som kastade ut den person som placerat ett porträtt av Mijailo Mijailovic bredvid Jaradat. Skillnaden dem emellan är att under det att Mijailovic erkänt att han mördat Anna Lindh, mördade Jaradat 22 personer inklusive sig själv på restaurang Maxim i Haifa.Svårt för vetenskaplig psykologi att vinna fäste i rättsväsendet

Psykologiprofessorn Lennart Sjöberg intervjuas av Patrik Nyberg

Under senare år har psykologer spelat en icke oväsentlig roll i flera uppmärksammade rättsfall. Psykologiprofessorn Lennart Sjöberg har engagerat sig mot den ovetenskapliga tilltron till inte särskilt pålitliga psykologiska teorier. Stiftelsen för rättspsykologi, arbetar för vetenskaplig psykologi i rättsväsendet.