Contra nummer 1 2002 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Bin Ladin slogs aldrig mot Sovjet
av Anssi Kristian Kullberg

Krigshandlingarna mot USA och den fria världen i New York den 11 september 2001 chockade en hel värld. Det står utom allt tvivel att det är den militanta islamismen i allmänhet och Usama bin Ladin och hans terrornätverk i synnerhet som bär skulden till att tusentals människor dödades och ansträngningarna att skapa fred i världen allvarligt hämmades. En lång och ingående artikel av Anssi Kristian Kullberg belyser problematiken kring den islamistiska terrorn. Tonvikten är lagd på utvecklingen i Afghanistan.

Ökat intresse för grundlagsfäderna i USA
av Allan C. Brownfeld

Plötsligt har amerikaner börjat uttrycka ett nytt intresse för grundlagsfäderna och för republikens första tid. David McCulloughs biografi över John Adams (2000) hamnade överst på bestsellerlistan och historikern Joseph Ellis Founding Fathers har sålt bra under lång tid. Detta nya intresse har flera orsaker.

Herman Lundborg: Rashygienens häxmästare
av Tommy Hansson

Få ideologiska synsätt har varit mer skadliga och motbjudande än den så kallade rasbiologin och den därmed besläktade rashygienen. Dessa synsätt byggde på föreställningen, att endast personer av viss “folktyp” kunde vara fullvärdiga människor. Den mest profilerade företrädaren för detta synsätt i vårt land hette Herman Lundborg (1868-1943), chef för det av regering och riksdag inrättade Rasbiologiska institutet. Lundborg var en av de tvivelaktiga figurer som bidrog till att förstöra Sverige.

Partisanernas massakrer i Finland
av Tommy Hansson

I över 55 år har finländska regeringar hållit tyst om sovjetiska partisankrigares övergrepp mot civilpersoner i finska byar nära gränsen mot Sovjetunionen under fortsättningskriget 1941-44. Allt för att inte äventyra vänskapen med den mäktige grannen i öster. Den fruktansvärda sanningen avslöjas emellertid i en bok av den finske journalisten Veikko Erkkilä, som nu finns på svenska.

Uppochnervända världen i Hyres-Sverige
av C G Holm

Bostadsmarknaden befinner sig i kris. I de stora städerna finns inga bostäder att få tag på för priser som ungdomar kan betala. I småorterna spränger man hyreshus i luften för att hålla hyrorna uppe i kommunalägda fastigheter. Nybyggnationen är idag så låg att det skulle ta fyrahundra år att förnya hela bostadsbeståndet. Antalet människor som idag bor i fyrahundraåriga fastigheter kan dock räknas i bråkdelar av en promille

Några bostadsforskare har studerat hushållens betalningsvilja och kommit fram till att nuvarande hyressättningssystem inte alls svarar mot vad hyresgästerna är beredda att betala för. Hyresgästerna är beredda att betala för gammaldags charm, men systemet ökar hyrorna för nybyggda fusklägenheter

Men i en del fall anpassar sig faktiskt verkligheten till efterfrågan, men politikerna försöker då motverka vad marknaden – trots regleringarna – uppnår. Invandrare vill bo i nybyggda områden, svenskar vill bo nära friluftsområden. Invandrare vill ha tvättmaskin i lägenheten, svenskar vill ha högt i tak och gammaldags charm. Det är så många bor, men det vill inte de politiska beslutsfattarna acceptera. Politikerna vill tydligen hellre att alla ska vara missnöjda.