Contra nummer 1 2000 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Alan Keyes – republikansk outsider

I diskussionerna kring det republikanska partiets kandidater till presidentvalsnomineringen har det mesta kretsat kring guvernör George W. Bush och i någon mån senator John McCain. Det finns emellertid ytterligare några förhoppningsfulla, av vilka Contras favorit är ambassadör Alan L. Keyes. Han och några av de övriga republikanska kandidaterna presenteras i artikeln som också ger en del av bakgrunden till senator John McCains framgångar.

Värre än McCarthy

Det var först 1995 som Förenta staterna avslöjade att man ända sedan slutet av 1940-talet hade haft ett superhemligt avlyssningsprojekt mot Sovjet, Venona.

Dold i en tidigare flickskola arbetade amerikanska experter med att tolka över 25 000 sovjetiska underrättelsetelegram. När man slutligen lyckades knäcka koden kunde man läsa 3 000 av dessa topphemliga sovjetiska telegram.

Bevis hopades om att sovjetiska spioner fanns på topposter i utrikesdepartementet, finansdepartementet och statliga myndigheter. I centrum för spionaget stod bland annat det amerikanska kommunistpartiet.

John Earl Haynes vid det amerikanska kongressbiblioteket och professor Harvey Klehr presenterar i den förra året utkomna boken Venona – Decoding Soviet Espionage in America, det framgångsrika arbetet med av avslöja Sovjets spionage i USA. Verkligheten visar sig vara värre än senator Joseph McCarthy en gång så hånade beskrivning av kommunisternas inflytande.

När avslöjas Sveriges östtyska agenter?

De två danska journalisterna Mette Herborg och Per Michaelsen har skrivit två böcker om danskars samarbete med den östtyska hemliga polisen Stasi. Den första boken, Stasi og Danmark, kom ut 1996 och berättar om en rad politiskt aktiva danskar som gått Stasis ärenden, och i vissa fall påverkat dansk utrikespolitik. Den andra boken, Ugraes. Danske Stasi-kontakter, kom ut i slutet av förra året och vidgar perspektivet till Danmarks Radios avtal med Östtyskland, något som förhindrade att många intressanta informationer nådde Danmark. Det fanns också en rad östtyska agenter i Sverige. Nu finns det möjlighet att avslöja dem sedan tyskarna äntligen knäckt koder till hemliga östtyska register. Förre Stasi-chefen Markus Wolf berättade nyligen att det fanns två-tre riksdagsledamöter som uppgiftslämnare. Finns det intresse att avslöja dem? Läs vad Laila Freivalds säger!

Olof Lagercrantz – mannen som förstörde Dagens Nyheter

Olof Lagercrantz föddes 1911. Under ett kvarts sekel innehade han centrala positioner inom Dagens Nyheter – som kulturchef 1951-60 och som en av tidningens chefredaktörer 1960-75 – och kunde under den tiden som en av landets ledande opinionsbildare utöva ett destruktivt samhälleligt inflytande. Lagercrantz var en varm beundrare av Olof Palme.

Den globala nationalismen

Den moderna nationalismen har uppkommit och utvecklats ur den statsordning som uppstod som resultat av den westfaliska freden som år 1648 avslutade det 30-åriga kriget. Därigenom inleddes den historiska period som vi nu upplever slutet av, såvida vi inte till äventyrs redan har glidit in i en efterföljande “postwestfalisk” period. Den moderna västerländska nationalismen med dess avläggare i andra delar av världen skiljer sig på ett märkbart sätt från allt slags primitivt stamtänkande. Några statsvetare skriver om nationalismen som fenomen.

Kalla krigets hjältar: Dalai Lamas fredliga motstånd

Tibet är lika stort som Tyskland, Frankrike och Italien tillhopa men glest befolkat. Det finns omkring sex miljoner etniska tibetaner, ett distinkt folkslag med eget språk, egen kultur och egen historia. Sedan 1950 står Tibet under kinesisk kontroll. Tibets såväl religiöse som värdslige ledare, Dalai lama, har alltsedan sin flykt till Indien 1959 framstått som en av världspolitikens mest respekterade ledare och en viktig gestalt i det kalla kriget. 1989 fick han Nobels fredspris.

Amerasia och Chinagate: Kinainflytande i USA förr och nu

Kenneth Wells, chef för Sydöstasienavdelningen vid Office of Strategic Service (OSS) satte nästan kaffet i vrångstrupen efter en stunds läsning en morgon i januari 1945. Det var brittisk underrättelsetjänst, som hade tipsat honom. Han borde läsa senaste numret av tidskriften Amerasia, särskilt artikeln “British Imperial Policy in Asia”.

Vad Wells läste var ord han själv skrivit, åtminstone till stor del, i en mycket hemlig rapport för experter på State Department (amerikanska UD) och olika amerikanska underrättelseorgan. När Amerasia grundades tycks syftet med tidskriften främst ha varit att stödja det påbörjade samarbetet mellan de kinesiska kommunisterna och nationalistpartiet Kuomintang mot japanerna. Det var början på en lång period av kommunistkinesiskt inflytande på amerikans utrikespolitik.

Kuban sextio år senare

Contra-medarbetaren Marek Zyto gav förra året ut boken “I väntan på Messias. Att överleva Förintelsen”. Han beskrev där hur han (som tonårig polsk jude) flydde undan den tyska invasionen av hans hemland och hur han hamnade på Kuban-slätten mellan Svarta Havet och Kaspiska Havet. Och där den hårda vägen lärde sig vad kommunism är. Sommaren 1999 fick han möjlighet att återvända till Kubanslätten – för första gången efter nära sextio år.