Contra nummer 1 1996 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Wei Jingsheng

Wei Jingsheng heter Kinas främste förespråkare för demokrati och mänskliga rättigheter. Han är född 1950. År 1979 dömdes han till 15 års fängelse för kontrarevolutionär verksamhet. Han släpptes ett halvår i förtid 1993. Men redan året därpå greps han igen. I december 1995 dömdes han på nytt, nu till 14 års fängelse. Wei Jingsheng har föreslagits som mottagare av Nobels fredspris.

TV-bolsjeviken

Fördomar. Konspirationsteorier. Svartmålning. Så farligt kan det väl inte vara.
Se där några av de omdömen som skeptikerna fällde om Contra och andra som hävdade att väsentliga delar av Sveriges radio/TV på 60- och 70-talen var vad man i dagligt tal kallade “vänstervriden”.
Att vi hade rätt bekräftas med full tydlighet i TV-mannen John Sune Carlsons memoarer Från television till ökad sändningstid (Carlssons förlag). Inte bara det – Carlsons bok visar att verkligheten sannolikt var värre än vi anade.

Gunnar Unger – oöverträffad gisslare av vänstern

För Contra-läsare som passerat fyrtio är säkert Gunnar Unger ett välbekant – och uppskattat – namn. Som signaturen “Sagittarius” var han under en lång följd av år under vinjetten “Apropå…” en garant mot den vänstervridning och politiska korrekthet som ställvis grasserade (och fortsätter att göra så) också i det högborgerliga Svenska Dagbladet.
Eftersom det i år är tjugo år sedan Gunnar Unger/Sagittarius lade ner pennan, presenteras här ett nostalgiskt porträtt av honom.

Det kalla krigets hjältar: Sibirien-resenären Andrej Amalrik

Den 11 november 1980 omkom Andrej Aleksejevitj Amalrik i en bilolycka nära Guadalajara i Spanien på väg till ett möte i Madrid, där Sovjetunionens efterlevnad av Helsingforsavtalet från 1975 skulle följas upp. Det kan inte uteslutas att den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB var inblandad i Amalriks död.

Rush Limbaughs 35 oförnekliga sanningar

Den välkände amerikanske radiorösten Rush Limbaugh – med tjugo miljoner lyssnare till sina kommenterande radioprogram – är en av den amerikanska högervågens främsta företrädare. Contra har översatt Rush Limbaughs “35 oförnekliga sanningar”, för att ge våra läsare en uppfattning om modernt amerikanskt politiskt tänkande.