Contra nummer 1 1987 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Wieslaw Patek: Polen fortfarande en krutdurk i Östeuropa
William Stevenson: Intrepids sista fall (bokrecension)
C G Holm: ”Freds”kongress med våld
Otto Mons: Koncentrationsläger och fängelser i Vietnam
Dietmar Kröhnert: Efterord om Kinnekulle
Spridd kapitalbildning ger kunden alltid rätt (annons)
Björn Arrhén: Satsa på civilförsvaret /militärt/
C G Holm: EAP – kommunistpartiet som låtsas stå till höger
Rudebarbs
Sven Rydenfelt: Socialistisk (mar)dröm i Tanzania
Joachim Bamrud: Ingen yttrandefrihet på Kuba
Anthony Hyde: Red fox (bokrecension)
Brita Sundberg-Weitman: Rättsstaten åter (bokrecension)