Contra nummer 1 1986 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Mänskliga rättigheter (bokrecension)
Henrik Unné: Kapitalismens filosofi /nyliberalism/
Filip Lundberg: Lamt intresse när högteknologismuggling avslöjades
Jüri Lina skrämmer oss (intervju)
Per-Olof Samuelsson: Höger och vänster /nyliberalism/
Björn Arrhén: Israels vapenindustri har blivit en storindustri
Wieslaw Patek: Nya polska massgravar i Sovjet /Polen/
Joachim Bamrud: Nicaraguas opposition förföljs systematiskt
Jurij Belov: Bakom Sytjevkas murar /Sovjet/
Joachim Bamrud: Valfusk i Mexiko
Karel och Ivan Kyncl: Efter vår kommer vinter (bokrecension)
Ove Rainer: Makterna (bokrecension)
Olof Palme: Sveriges utrikespolitik (bokrecension)
Samtal med Feldt (bokrecension)
Sven och Gunilla Fagerberg: Los Angeles (bokrecension)
Den produktiva rättvisan (bokrecension)
Tage Lindbom: Omprövning (bokrecension)
Offentlig sektor (bokrecension)
György Konrad m fl: Polens frihet – och vår (bokrecension)
Ivan Klima: Glada morgnar (bokrecension)