Tidskriften Contra utkommer sex gånger per år och en prenumeration kostar 175:-. Studerande kan prenumerera till rabattpriset 95.-, men ange då vid vilken skola eller högskola Du studerar.
Det går också bra att köpa lösnummer (kostar 25:- styck) hos ett fåtal exklusiva tidningshandlare. Gamla nummer kan rekvireras från Contra.

Beställ Contra från vår nätbutik eller sätt in 175 kronor på vårt plusgiro 85 95 89-4. Vi tar tacksamt emot ett extra bidrag. Vill Du köpa gamla tidskriftsnummer kan Du hitta vilka som finns till salu här och sedan kan Du mejla vilka nummer Du beställer! Betalningen sätter Du in på vårt plusgiro 85 9589-4 eller så gör Du beställningen via vår nätbutik.