med inledning av Melker Johnsson

Maxim Gorkij startade i början av 1900-talet Rysslands första “marixtsiska” dagliga tidning. Novaja Zjizjn (Det Nya Livet). Här publicerade han åren 1917-1918 en serie artiklar där han gick till häftigt angrepp mot vad han kallade kuppen i oktober, som enligt honom gjorde alla demokratins hårt tillkämpade landvinningar i Ryssland om intet. Han talade om Lenins “bottenlösa vanvett” och kallade denne “en kallblodig skådespelare, som varken skonar proletariatets ära eller liv”.

Gorkij trodde på individen, friheten och konstens oavhängighet. Lenins alla idéer kretsade kring klasskampen, partiet och diktaturen. Motsättningarna ledde till att Gorkij 1921 fick gå i mer eller mindre frivillig landsflykt. Hans obekväma artiklar har sedan dess inte tryckts om i Sovjet. I “Obekävma tankar om Oktoberrevolutionen” återges dock i Sverige de allra flesta av dessa artiklar i översättning från ryskan.

Melker Johnsson redogör i en inledning för Gorkijs fortsatta växlingsrika förhållande till Sovjetregimen fram till hans död den 18 juni 1936.

251 sidor. Inbunden. Pris 70:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Beställ från vår nätbutik eller betala 110:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.