Samhällsförändringarna i världens ledande demokrati under 1980-talet har förvånat många svenskar: massmedierna har inte förmått att ge den rätta bilden av den politiska och ekonomiska utvecklingen. Många kommentatorer och debattörer vinklar och desinformerar.

Grunderna för de konservativa, intellektuella strömningar som styrt och styr USA presenteras och analyseras i Mats Johanssons och Peter Steins bok.
224 sidor. Pris 70:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Beställ från vår nätbutik eller betala in 110:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.