Alltsedan Marco Polo återvände från sin resa kan bilden av Kina sägas ha varit en återspegling av våra egna förhoppningar och misslyckanden såväl rent personliga som samhälleliga. Än har Kina setts som ett hot, än som en utopi som borde efterliknas.

Som en följd av den kinesiska politikens svängningar har vi ständigt varit upptagna med att reda ut missuppfattningar om Kina. När en bild förkastats har genast en ny uppfattning skapats.

Nu befinner vi oss i en sådan fas. Få länder har så snabbt gått från okritiskt självförhärligande till öppen kritik av det egna samhället som Kina under 1980-talet. I väst har detta lika okritiskt uppfattats som att Kina nu obevekligen är på väg mot ett kapitalistiskt samhällessystem av vår typ. Än en gång demonstreras vår obenägenhet att så snart det gäller Kina skilja retorik från verklighet och målsättningar från faktisk förmåga. Även de kinesiska reformerna måste självfallet genomföras i en politisk och ekonomisk verklighet.

Författaren följde 1984-1986 på plats utvecklingen. Han skildrar de problem de kinesiska reformmakarna står inför, interiörer från det dagliga livet samt skildrar Kinas utrikespolitiska öppning mot omvärlden.

Ingmar Karlsson var minister vid Sveriges ambassad i Peking under tre år och har i vörigt tjänstgjort vid en rad svenska utlandsbeskickningar.
247 sidor. Pris 130:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Beställ boken från vår nätbutik eller betala in 170:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.