Boken handlar om rättsstatens förfall. Om hur staten snärjer sina medborgare i ett regelsystem som är så krångligt att det kränker vår grundlagsskyddade värdighet.

Ingen behärskar det här systemet. Inte ens de byråkrater som är satta att adminsitrera det.

Gösta Gustafsson belyser den här saken genom att berätta om de lustiga och olustiga turerna i ett struntmål som det tagit rättsväsendet fyra år att handlägga och om hur Mölndals kommun lagstridigt ålagt 15000 personer att sammmanlagt betala cirka 3 miljoner kronor i felparkeringsavgifter.

Det här är en elak bok. Men syftet med den är gott. Nämligen att inge medborgarna mod att tvinga fram ett medborgarvänligt system.

131 sidor. Pris 70:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Beställ genom vår nätbutik eller betala in 110:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.