Vad är det för konstiga figurer som bestämmer på vår planet? Inte kan det vara jordbor, som bär sig åt på det sätt som vi vant oss vid, inte minst i svensk politik.

Carl Carlsson hjälper Dig att genomskåda när marsianerna har tagit över. En lättläst och högst personlig skildring av svensk politik av idag.

94 sidor. Pris 100:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Beställ boken från vår nätbutik eller betala in 140:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.

Här får Du ett smakprov ur boken:

Sedan slutet på andra världskriget har antalet rapporter om oidentifierade flygande föremål ökat dramatiskt. Samtidigt har rapporterna om tomtar, älvor och troll minskat i motsvarande grad, men den naturliga slutsatsen att dessa utvecklat ett långtgående flygintresse har uteblivit, istället har man antagit att de så kallade UFOna är rymdskepp, framförda av intelligenta väsen från andra planeter. Det har också ryktats om att staten undersökt frågan och sedan hemligstämplat resultaten.
Som en av de första privatpersoner, som läst den hemliga rapporten “Marsianerna har landat, hjälp, hjälp!”, som i sin tur bygger på privatpersoners vittnesmål och tidningsuppgifter, är jag i utmärkt position att vidareförmedla sådana uppgifter som kan hjälpa den vanlige medborgaren att identifiera och korrekt bemöta de marsianer som landat och infiltrerat vårt samhälle.

Det finns två sätt att identifiera att det är marsianer man har med att göra. Det första och enklaste är om man kan urskilja två antenner i pannan på den misstänkte marsianen. Efter olyckliga erfarenheter vid möten mellan marsianer och människor har marsianerna nästan helt slutat uppträda med antenner i utfällt läge och därför är den andra metoden den som vanligtvis kommer till användning. Den går ut på att avslöja marsianerna genom skillnaderna i logik mellan dem och jordinnevånare. Vid misstanke om att det är en marsian man har med att göra kan man skjuta in en till synes oskyldig fråga som “Vad är den kortaste vägen mellan A och B?”. Ett vanligt svar är “En rätt linje”, ett svar som är ett förhållandevis gott tecken. Svaren “Vi har tillsatt en utredning”, “En kraftfull åtgärd” eller “Vad bra att du öppnar en rak och meningsfull dialog!”, däremot, är inte lika goda tecken.

Naturligtvis kommer de att bli misstänksamma om man ständigt använder samma fråga och eftersom det inte alls behövs beskriver vi de bakomliggande principerna så att man, om man vill, kan variera sig i evighet.

Marsiansk logik kännetecknas av en mycket hög grad av fullkomlig irrelevans. En marsian som ställs inför en typisk fråga ur ett intelligenstest som “Fortsätt följande serie: 1, 2, 4, 8,….” kommer ofelbart att svara något som “Torsdag”. Detta gör att de söker sig till humaniora, hellre än till tekniska sysselsättningar, eftersom att sysselsätta sig där skulle leda till ett omedelbart avslöjande. Istället dyker de upp som rektorer, sexrådgivare, miljöprotestanter och folkpartiledare och mycket gärna i offentlig tjänst.

Den typiska responsen på ett diffust behov av motorväg:

Ett typiskt marsianskt resonemang man kan möta, exempelvis i besparingstider, när en av kommunen finansierad musikskola föreslagits läggas ned. Marsianen, som har sin son eller dotter där, i syfte att lära sig spela klarinett, kommer att hävda att om skolan läggs ned kommer ungdomsbrottsligheten att öka. Den naturliga följdfrågan om han inte kan hålla ett öga på avkomman, så att den inte ger sig ut på brottsturnéer, på sådan tid som vanligen skulle använts till klarinetträning, kommer att bemötas med indignation. Marsianens barn har sannerligen inga kriminella tendenser. Nästa fråga, om han är beredd att peka ut dem av barnets kamrater som har sådana tendenser, kommer också att bemötas med indignation. I vanliga fall slutar den här sortens drabbningar med att marsianen ser samtalet som meningslöst och tillsammans med sina kolleger ser till att kommunen gör besparingen på något ofarligare, som att dra in sandning utanför ett ålderdomshem eller belysning på parkeringar. Kostnaden, i form av brutna lårbenshalsar och nattliga bilägarbyten, accepteras gladeligen då man hejdat en brottsepidemi av piccolospelande bankrånare, svindlare med trombon och massmördare med piano.

En annan verksamhet, som uppenbarligen helt infiltrerats av marsianer, är de så kallade fallskärmsavtalen för chefer i mellan- och högre ställning. Sådana avtal gäller mellan ett företag eller en förvaltning och en chef och går ut på att om man kommer på honom med inkompetens eller ohederlighet ger arbetsgivaren honom en bonus och försörjer honom livet ut. Motivet är att inkompetens och ohederlighet kan drabba den bäste och det vore fel om den enskilde drabbades.
Man kan, om man vill, finna fel hos ovanstående marsianska resonemang och fallskärmsavtalen har kritiserats våldsamt, på senare tid, därför att de inte tjänar de företags och förvaltningars intressen som upprättat dem. Det rappa svaret har blivit att man antingen behållit avtalen eller löst ut dem genom att kompensera chefer som ännu inte utnyttjat dem, med ordentliga lönelyft. Att klä de marsianer som ursprungligen tecknade avtalen i tjära och fjäder har ännu inte blivit ett allmänt krav. De flesta av dessa marsianer har inte ens blivit landshövdingar, ännu.

Efter att ha lärt sig att med säkerhet identifiera marsianer, hur hanterar man dem? Först och främst är inte marsianer av naturen illasinnade, men deras intellektuella brister gör dem fullkomligt livsfarliga. Den naturliga, mänskliga reaktionen, att fatta dem om halsen med bägge händerna och vråla “Fram med antennerna, jag vet att du är marsian!” bör undvikas. Den metod jag rekommenderar är att bemöta dem med ett hånflin och i görligaste mån göra sig oberoende av dem, vilket i dagens Sverige inte är det lättaste, men väl värt ansträngningen.

94 sidor. Pris 100:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Beställ boken från vår nätbutik eller betala in 140:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4.