Bildekalerna är självhäftande och kostar 20 kronor styck
Format 7×68 cm respektive 10×30 cm
Pris 20:- per dekal. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Beställ från vår nätbutik eller betala 60:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.