Vintern 1940

19 mars 1940. Finska vinterkriget är slut och vid kanten av den lilla bottenfrusna sjön Pyhäjärvi står tjugonio frivilliga och svär en ed runt två av sina stupade kamraters stelfrusna kroppar. “Grupp Polstjärnan” bildas.

Det är den centrala händelsen i denna bok vilken bland annat berättar om de frivilligas patrullfärder bakom de ryska linjerna, ryska självmordsanfall och den mördande ryska artillerielden på fredagen den 13 mars.

Vi får vidare följa en del av de edsvurna till Norge under den händelserika aprilmånaden 1940. Det är då det lilla och dåligt förberedda landet kämpar en hopplös kamp mot den tyska krigsmaskinen. Några av “polstjärnorna” går ut som frivilliga än en gång för ett nordiskt broderland och åter andra som spioner för svenska arméns räkning.

Boken baseras främst på krigsdagböcker och intervjuer med ett tjugotal finlandsfrivilliga. Berättelserna återger följdaktligen främst verkliga händelser om än i romanens form.

238 sidor. Pris 210:-. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Beställ boken från vår nätbutik eller betala 250:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.