Jag vill vet lite bra och kort fakta om Winston Churchill. Vem var han och vad gjorde han?
Boel, Höganäs (1 februari 2001)
boel_a_85[snabel-a]hotmail.com

Winston S. Churchill kom från en av Englands ädlaste adelsfamiljer. Han föddes 1874 och fick officersutbildning. Som officer under det brittiska imperiets glansdagar deltog han i operationer på så vitt skilda ställen som Indien och Sudan. Han var också på Kuba som journalist och i Sydafrika under Boerkriget. I Sydafrika blev tillfångatagen av boerna. Han lyckades rymma och blev därmed hjälte hos britterna och kom med den bakgrunden in i parlamentet. Han valdes in som konservativ, men tröttnade snart på de konservativas tullpolitik. Churchill var frihandelsvän och anhängare till “globalisering” och gick därför över till det liberala partiet. Han blev minister redan som 33-åring och avancerade med tiden till marinminister, vilket han var när Första Världskriget bröt ut. Efter en misslyckad operation mot Dardanellerna tvingades han avgå och han tjänstgjorde som stridande officer på Västfronten. Han kom tillbaka in i regeringen, men liberalerna förlorade majoriteten 1922, Churchill tappade både sin ministerpost och sin plats i parlamentet.

Snart var han tillbaka i politiken igen – denna gång som konservativ. Han blev både parlamentsledamot och minister, men åkte ut ur regeringen än en gång.

Under sin tid som “menig” parlamentsledamot började han kritisera regeringens mjuka politik gentemot de framväxande europeiska diktaturerna (Tyskland och Italien i första hand). Inte minst var han kritisk mot premiärminister Neville Chamberlains uppgörelse med Hitler i München 1938, då Chamberlain lovade “fred i vår tid”. När det bara ett år senare visade sig att Churchill haft rätt och Chamberlain fel blev Churchill återigen regeringsmedlem – marinminister som vid Första världskrigets utbrott, för att 1940 efterträda Chamberlain som premiärminister.

Winston Churchill blev sedan den store krigsledaren som förde Storbritannien till seger över nationalsocialismen. Hans berömda tal i radio bidrog helt visst till att mobilisera britterna i kampen – “blod, svett och tårar”. Segern i kriget belönade britterna med att rösta bort honom från makten 1945. Krigsslutet (men väl Tysklands kapitulation) fick han därför inte uppleva som premiärminister. Han kom dock tillbaka som premiärminister 1951, en post som han behöll till 1955, då han drog sig tillbaka 80 år gammal. Han levde ytterligare tio år.

Winston Churchill var stenhård antikommunist och mycket skeptisk mot Stalin. När de viktigaste förhandlingarna fördes i krigets slutskede (i Potsdam) efterträddes dock Churchill av Clement Attlee och USAs president Franklin Roosevelt hade avlidit. Bordet dukades för Stalin som kunde skapa förutsättningar för fyrtio års diktatur i Öst- och Centraleuropa. Churchill tog sitt ansvar för att försöka driva politiken i en annan riktning och i ett berömt tal i Fulton, Missouri myntade han uttrycket “Järnridån”, den som drogs ner från Stettin (Szczecin) vid Östersjön till Trieste vid Adriatiska Havet. Det var en mycket slagkraftig symbolbild.

När Churchill tvingades sluta som premiärminister gav han sig på att skriva det monumentala historieverket “The Second World War”. För det och andra litterära verk fick han Nobelpriset i litteratur (1953). Nobelkommittéerna ville väl hylla denne en av de största européerna, men tyckte säkert att det var lite magstarkt att ge en krigsledare fredspriset. Det blev litteraturpriset istället.

Privat var Winston Churchill storkonsument av både whisky, konjak och cigarrer och levde ett annat än asketiskt liv. Hans vådliga ungdomsäventyr har han skildrat i flera böcker.