På senaste tiden har det talats mycket om att EU ska skaffa sig en egen försvarsmakt VEU, och jag har försökt att finna svaret på, vad har EU för syfte med VEU? Förutom i fredsbevarande syfte, eller att behöva ringa till Clinton så fort det krisar till sig! Tack på förhand.
Lotta Forsberg, Sigtuna (20 oktober 2000)
lottahp[snabel-a]hotmail.com

VEU är inget nytt påfund! VEU bildades redan 1954! Medlemmar då var Frankrike, Nederländerna, Luxemburg, Belgien och Storbritannien. VEU var ett försvarssamarbete, som emellertid också syftade till att ta upp ekonomiska och sociala frågor. Snabbt hamnade emellertid VEU i skuggan av NATO, EU (dåvarande EEC) och Europarådet. Idag är också Grekland, Italien, Portugal, Spanien och Tyskland medlemmar i VEU. Noterbart är att Danmark (NATO-medlem) inte är med i EU. Inte heller är EUs “neutrala” medlemmar Irland, Sverige, Österrike och Finland medlemmar i VEU – men de har observatörsstatus.

I samband med diskussionerna om det framtida europeiska samarbetet har VEU ansetts kunna spela en roll som det europeiska samarbetets militära organisation. Det är dock inte identiskt med EU och har delvis andra medlemmar. När det gäller gemensamma europeiska militära operationer har dessa hittills genomförts inom NATOs ram. VEU är mycket av en skuggorganisation. Det är möjligt att det blir annorlunda i framtiden. Det skulle i så fall vara ett sätt för Europa att frigöra sig från den nära kopplingen till USA inom NATO. Inget konkret talar dock idag för att en sådan frikoppling kommer att ske i praktiken.