Jag undrar om rådande markbristen. Ofta hör man från vänstersympatisörer som motiverar sin vegetarianism med att det råder allvarlig markbrist på grund av att köttproducerande bönder (främst i u-länder) använder mark till betesmark som istället behövs till odlingar, detta på grund av den stora efterfrågan på kött (främst i i-länder). Vad har ni för kommentar på detta?
Marie Bergström (26 september 2000)
mariebergstrom[snabel-a]home.se

Vår kommentar är att de inte vet vad de talar om. När såg Du kött från ett u-land senast i butiken? Möjligen om Du kallar Argentina ett u-land, en del kött importeras ju från pampas enorma vidder, där det finns mark i överflöd. Men annars kommer allt kött Du kan köpa i svenska butiker från i-länder som EU, Australien eller USA. Däremot importeras en hel del odlade jordbruksvaror från u-länderna.

Överproduktion av kött är ett ständigt problem inom EU och det finns all anledning att vara mycket kritisk mot att EU subventionerar export av kött. Det innebär nämligen att skattebetalarna inom EU får betala konsumtionen av kött i andra delar av världen och dessutom bidrar till att hindra boskapsskötsel i en del länder, som hellre importerar från Europa. Men det är alltså fråga om ett motsatt problem som det Du formulerar. EU subventionerar boskapsskötsel så att det produceras mer kött än vad som kan efterfrågas. Det finns alltså även i det tättbefolkade Europa mer mark än vad som behövs för att försörja befolkningen med köttprodukter. Än större möjligheter finns naturligtvis i mer glesbefolkade länder som USA, Argentina och Australien…