Jag ska i ett skolarbete skall rapportera om VP(k:s)historia nuvarande politik osv “därför tycker jag det är viktigt att få veta all skit om partiet och få ut den till de andra på skolan”. Så att alla får veta hur ..vla kommunistiska de är. Det jag vill ha svar på är: Deras förflutna och vad som har skett under besök och liknande
Richard Petersson, Tranås (8 oktober 2000)
richard[snabel-a]petersson.gs

Vänsterpartiet är en direkt arvtagare till Stalins och Lenins ideologier. Partiet bildades 1921 som en utbrytning ur socialdemokratiska partiet. Medlemmarna i det nybildade Sveriges Kommunistiska Parti ville genomföra en revolution i Sverige för att med våld införa socialismen. Det som Stalin och Lenin redan lyckats med i Sovjetunionen. Att genomförandet skulle ske med våld var en viktig principfråga för partiet.

Partiet bytte 1967 namn till Vänsterpartiet Kommunisterna och 1990 till Vänsterpartiet. Men det är samma parti.

Partiet har genom historien gått diktatorers ärenden. Man stödde helhjärtat Stalin under 1930-talet och ända fram till 1953 då senare partiledaren C H Hermansson skrev en tårdrypande dödsruna om massmördaren i partiorganet Ny Dag. Han betecknade till exempel Stalin som “en av alla epokers mest geniala vetenskapsmän”. Innan Stalin-beundran hade gått så långt hade Hermansson fått tillfälle att uttala sitt gillande över Hitler. I tidskriften Clarté skrev han 1940 om pakten mellan Hitler och Stalin att “Tyskland tilldelat det brittiska och franska finanskapitalet ett hårt slag”. Han anslöt sig för övrigt till partiet när Tyskland just hade ockuperat Danmark och Norge och SKPs tidning Ny Dag lovordade detta resoluta slag mot den brittiska imperialismen…

C H Hermanssons var partiledare mellan 1964 och 1975. Han efterträddes av Lars Werner som var partiledare 1975-1993. Werner efterträddes av Gudrun Schyman. Under hela perioden efter sin avgång 1975 har Hermansson betraktats som partiets grå eminens.

Det förtjänar också att påpekas att de enda nationalsocialister som någonsin suttit i Sveriges riksdag var invalda på kommunistiska mandat. Det var Kilboms-kommunisterna som under namnet Socialistiska Partiet hade representation i riksdagen ända fram till 1940. Mest känd efter Karl Kilbom var Nils Flyg som öppet arbetade för Tysklands sak i Andra världskriget. Själv avled han innan kriget var slut, men hans närmaste medarbetare dömdes senare till fängelse för att de hade låtit finansiera verksamheten med pengar från tyska staten.

Antalet dödsoffer för Stalin uppskattas av världens främste expert på området professorn Rudolph J. Rummel till cirka 43 miljoner. För Lenin föll ungefär 4 miljoner människor offer. Andra forskare anser att antalet offer var betydligt högre. Om man räknar samman kommunismens offer – Rummel har räknat med 23 länder – så når det sammanlagda antalet dödsoffer 110 miljoner. Förutom de två ovan nämnda skurkarna är Mao med 38 miljoner offer och Pol Pot med över 2 miljoner offer personer som är skyldiga till mord i mångmiljonklassen.

Under hela tiden fram till Berlinmurens fall hade SKP/VPK en partiskola belägen i Bad Doberan nära Rostock i Östtyskland. Dit kunde partiet skicka sina ledande politiker på utbildning. Bortsett från de allra yngsta har alltså alla framträdande företrädare för Vänsterpartiet varit på utbildning i det kommunistiska Östtyskland. De främsta topparna i partiet var dessutom på partiskolor i Moskva, men då var det utbildning avsedd för ledande internationella kommunister, i Bad Doberan var skolan helt svensk. Frånsett lokaler och pengar förstås…

Partiet har alltid haft “broderliga” förbindelser med kommunistpartierna bakom järnridån. Lars Werner och andra ledande kommunister åkte på partikongresserna i Östblocket och lät sig väl trakteras av vodka och annat. Det hörde till att hålla korta hyllningsanföranden till de lokala diktatorerna. Deras hantlangare åkte likaledes på svarsvisiter till det svenska partiets stora möten, men hit kom inte diktatorerna själva, utan bara hantlangare. När det inte gick att skicke delegation skickade man åtminstone hälsningstelegram. Så skickades telegram till det rumänska kommunistpartiets kongress sommaren 1989, kort innan Murens fall och avrättningen av familjen Ceausescu.

En del har lärt sig att dricka vodka i obegränsade mängder på kommunistiska partiskolor och konferenser i Ryssland och Östtyskland. En av dem som inte spottade i vodkaglaset var förre ledaren Lars Werner.

Men det finns fler som gått på partiskolor i Öst. Och tränat sig i att dricka. En av dessa rör sig nu i de finare salongerna. Till exempel på filmpremiärer. Där finns det ju en chans att någon annan än Brezjnev, Ceausescu och Gorbatjov bjuder på något starkt. Och räcker det inte med bjudspriten kan man ju alltid tanka hemma innan man går.