Jobbar vänsterpartiet efter samma grova ideologi som t ex Stalin och Lenin? Varför ska vi ledas av en diktatur när vi ska ha rättvisa? Hur många har strukit med under Stalins och Lenins tid som regenter? Finns det någon likhet mellan nazism och kommunism?
Martin, Perstorp (31 januari 2000)
Kanche[snabel-a]hotmail.com

Visst är Vänsterpartiet en direkt arvtagare till Stalins och Lenins ideologier. Partiet bildades 1921 som en utbrytning ur socialdemokratiska partiet. Medlemmarna i det ny bildade Sveriges Kommunistiska Parti ville genomföra en revolution i Sverige för att med våld införa socialismen. Det som Stalin och Lenin redan lyckats med i Sovjetunionen. Att genomförandet skulle ske med våld var en viktig principfråga för partiet.

Partiet bytte 1967 namn till Vänsterpartiet Kommunisterna och 1990 till Vänsterpartiet. Men det är samma parti.

Partiet har genom historien gått diktatorers ärenden. Man stödde helhjärtat Stalin under 1930-talet och ända fram till 1953 då senare partiledaren C H Hermansson skrev en tårdrypande dödsruna om massmördaren i partiorganet Ny Dag. Han betecknade till exempel Stalin som “en av alla epokers mest geniala vetnskapsmän”. Innnan Stalin-beundran hade gått så långt hade Hermansson fått tillfälle att uttala sitt gillande över Hitler. I tidskriften Clarté skrev han 1940 om pakten mellan Hitler och Stalin att “Tyskland tilldelat det brittiska och franska finanskapitalet ett hårt slag”. Han anslöt sig för övrigt till partiet när Tyskland just hade ockuperat Danmark och Norge och SKPs tidning Ny Dag lovordade detta resoluta slag mot den brittiska imperialismen…

C H Hermanssons var partiledare mellan 1964 och 1975. Han efterträddes av Lars Werner som var partiledare 1975-1993. Werner efterträddes av Gudrun Schyman. Under hela perioden efter sin avgång 1975 har Hermansson betraktats som partiets grå eminens.

Det förtjänar också att påpekas att de enda nationalsocialister som någonsin suttit i Sveriges riksdag var invalda på kommunistiska mandat. Det var Kilboms-kommunisterna som under namnet Socialstiska Partiet hade representation i riksdagen ända fram till 1940. Mest känd efter Karl Kilbom var Nils Flyg som öppet arbetade för Tysklands sak i Andra världskriget.

Antalet dödsoffer för Stalin uppskattas av världens främste expert på området professorn Rudolph J. Rummel till cirka 43 miljoner. För Lenin föll ungefär 4 miljoner människor offer. Andra forskare anser att antalet offer var betydligt högre. Om man räknar samman kommunismens offer – Rummel har räknat med 23 länder – så når det sammanlagda antalet dödsoffer 110 miljoner. Förutom de två ovan nämnda skurkarna är Mao med 38 miljoner offer och Pol Pot med över 2 miljoner offer personer som är skyldiga till mord i mångmiljonklassen.

Vad beträffar likheterna mellan nazism och kommunism är de påtagliga. Bägge ideologierna bygger på en kollektivistisk syn på människan där gruppen (klassen eller nationen) är viktigare än individen. Bägge ideologierna arbetar också för en socialistiskt reglerad planekonomi. De har också gärna gett sig in på social och genetisk ingenjörskonst. Sterilisering av “mindervärdiga individer” infördes i Sverige på socialistiskt initiativ. Meningen var att i Darwins efterföljd utveckla människosläktet. Bara konservativa och religiösa människor satte sig emot detta ingrepp mot den naturliga ordningen. I Tyskland drevs samma politik som en integrerad del av det nationalsocialistiska projektet.