Jag heter Huei-Lien och jag kommer från Taiwan. Just nu studerar jag på högskolan om Sveriges politiska system och jag skulle vilja veta vad innebär vänster och högerskalans ideologier och vad betydde de för Sveriges politik under 1900-talet och har de fortfarande samma betydelser i dag?
Huei-Lien, Taipei (8 juni 2004)
huei.lien[snabel-a]swipnet.se

I Sverige under 1800-talet och i början av 1900-talet var högern de konservativa som inte ville se någon förändring i samhället medan vänster var de liberaler och socialister som ville förändra det stelbenta samhället. Liberaler och socialister ville både införa medborgerliga rättigheter såsom rösträtt och bygga ut statens verksamhet vilket de konservativa motsatte sig eller ville fördröja. Men med tanke på att de klassiska liberalerna, eller dagens nyliberaler, inte ville ha en utbyggd stat kan denna syn på liberalismen som vänster vara lite underlig. De klassiska liberalerna var förvisso emot privilegiesamhället, dvs. konservatismen, som byggde på kungahuset, kyrkan, fosterlandet och olika traditioner. Men samtidigt pläderade liberalerna för en fri marknadsekonomi som går emot socialismens och socialdemokratins ideologier. Därmed går det att betrakta liberalismen som både höger och vänster.

I takt med att de konservativa ändrade inställning till välfärdsstaten och medborgerliga rättigheter har vänster–högerskalan mer kommit att handla om statens omfattning. De till höger vill ha mindre stat och mer marknadsekonomi och de till vänster vill ha mer stat och mindre marknadsekonomi. Denna förändring kommer av att många liberaler och konservativa, främst efter andra världskriget, lierade sig med varandra mot socialismen och socialdemokratin. Så idag kan man alltså betrakta liberalismen och konservatismen som höger samt socialismen och socialdemokratin som vänster.

Betydelsen av höger-vänster skalan har alltså förändrats något över tiden. Liberalismen har gått från att vara vänster till att vara mer höger.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert