Vad spelar nationalismen för roll idag?
Mattias Camitz, Osby (17 maj 2004)
yyelow[snabel-a]hotmail.com

Nationalism kan definieras väldigt brett och omfattande genom att räkna  in alla som anser att gränser behövs av olika orsaker. Exempel på  sådana är socialister som Vänsterpartiet som anser att internationella  samarbeten är fel därför att nationen Sverige kan klara sig utan  samarbeten och frihandel. Socialdemokrater kan exempelvis vilja skydda  välfärdssystemet genom att bygga murar mot exempelvis öststaterna  vilket är en ytlig form av nationalism. Pinochet (Chiles f.d. diktator)  var nationalist som tillät viss marknadsliberalism. Kina är ännu ett  exempel.

Men oftast utgår man från en specifik ideologi när man talar om  nationalism. Den ideologin härstammar från konservatismen vilket inte  behöver betyda att man måste vara nationalist för att man är  konservativ. I Sverige är främst Sverigedemokraterna och  Nationaldemokraterna nationalister. De har en konservativ syn på  politiken i övrigt och ser folket som en organism som behöver en trygg  gemenskap. Vissa nationalister kan rikta in sig på kulturen medan andra  riktar in sig på etniciteten. Den nationella gemenskapen kan även bygga  på religioner och på språket. Ideologin bygger alltså på folklig  gemenskap där varje nation är självförsörjande. Därmed kan man säga att  nationalismen är en väldigt kollektivistisk ideologi. Nationalister  anser också att det är viktigt att finna de naturliga gränserna som kan  vara floder och bergskedjor mm.

Nationalismens inriktning har betydelse av var man befinner sig  någonstans geografiskt. I arabländer och/eller muslimska länder finns  det nationalister som strävar efter att bevara en viss kultur och/eller  en viss religion (islam). På balkan har etnicitet och religion en stor  betydelse, särskilt efter kommunismens fall 1989. Nationalismen lägger  en stor tyngd på ett lands kultur, traditioner och gemensamma värden  vilket givetvis skiljer sig mellan olika länder.

Nationalism kan leda till främlingsfientlighet och rasism men behöver  inte alltid leda till det. Nationalism kan vara för alla människors  lika rättigheter utan att vilja ha öppna gränser. Nationalister vill  oftast att andra kulturer och nationer ska få utveckla sina egna  kulturer i fred från yttre inblandning. Vad som avgör om nationalismen  är främlingsfientlig och revolutionär eller om den är fredlig och  konservativ är om nationalismen bygger på idéer om nationell  överlägsenhet eller inte.

Nationalism har en stor betydelse bland annat i forna Jugoslavien och i  många afrikanska länder där godtyckliga gränsdragningar har lett till  att vissa folkgrupper hamnat på fel sida av gränsen. I dagens  globaliseringsdebatt finns det en falang som anser att globaliseringens  gränslöshet leder till att olika nationalstater konkurrerar med  varandra genom skatter, löner mm. Därav benämningen skattedumpning för  Irland och lönedumpning för Östasien. Sverigedemokraterna och  Nationaldemokraterna är de främsta representanterna för nationalismen i  Sverige. De kräver stängda gränser för att slå vakt om det ”trygga  folkhemmet”.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert