Vad står demokrati för genom era ögon? Och vad krävs för ett fungerande demokratiskt samhälle?

Caroline, Borås ba95292[snabel-a]backang.gymnasiet.boras.se

Det är en stor och viktig fråga Du ställer. En fråga som många av världens främsta politiska filosofer – från Aristoteles och framåt – har ägnat år åt att fundera på. Det kan därför vara pretentiöst att ge sig in i konkurrens med dem med synpunkter.

Men några enkla synpunkter. Vi förutsätter att en demokrati har fri opinionsbildning, ett av den politiska makten oberoende rättssystem, ett sätt att fatta politiska beslut som respekterar folkviljan och ändringar i folkviljan samt en politisk sektor som begränsas så att den privata sektorn för beslut blir någorlunda stor.

Begreppet demokrati är inte absolut utan något som man kan avläsa längs en skala. Mer eller mindre demokratiskt – i olika avseenden.

Några exempel på punkterna ovan. Rätt att utge egna tidningar eller flygblad ser vi som självklara. Men det var mindre än tio år sedan som TV- och radiomonopolen knäcktes i Sverige. Det har funnits socialdemokrater som ville förbjuda parabolantenner för att svenska medborgare inte skulle behöva se utländska program… Idag är det väl mest aktuellt med försök att begränsa friheten på internet och andra nya medier. Viktigt är att staten – makten – inte lägger sig i kanaler för nyhetsförmedling och opinionsbildning.

Rättssystemets oberoende respekteras dåligt i Sverige. Nämndemännen i tingsrätterna väljs proportionellt av de politiska partierna. Mycket tveksamt. Rätt och oväld borde man ha större chans att finna bland dem som inte är politiskt engagerade.

Slutligen en viktig sak som är lätt att glömma när man diskuterar demokrati. Det är viktigt att det politiska området blir så litet som möjligt! De privata besluten måste bli fler på de politiska beslutens bekostnad. Antag att det finns två läskedrycker i världen. Pommac och Coca Cola. Det bästa systemet är det där var och en får välja själv (kapitalism kallas det!). Så fort det blir fråga om ett politiskt beslut blir det några som blir missnöjda. I en demokrati fastställs då att den läskedryck som majoriteten gillar ska drickas av alla… Även om 45 procent har en annan uppfattning.