jag skulle vilja veta mycket om USAs statsskick. vad innebär det att USA är en federal stat.
Gustav Hedberg, Kungälv (12 april 2000)
lisa_a72[snabel-a]hotmail.com

USA är i motsats till Sverige en presidentiell stat, dvs presidenten är samtidigt “premiärminister” och ansvarar inte inför parlamentet för sin politik (men väl om han skulle begå brott). I Sverige har vi som bekant parlamentarism, dvs regeringschefen måste vinna stöd för sin politik i parlamentet.

Den amerikanska författningen är också mycket strikt i sin reglering av de olika statsmakternas befogenheter och balansen mellan den verkställande (presidenten). lagstiftande (kongressen) och dömande (Högsta Domstolen) makten. Författningen reglerar också individens rättigheter (som är betydligt starkare än i Sverige) och begränsar den federala makten. Det som inte uttryckligen faller under den federala myndighetens maktbefogenheter enligt författningen ska beslutas av delstaterna eller på lägre nivå.

I Sverige tar ju Riksdagen/regeringen till sig rätten att bestämma vad de får bestämma om… Så är det inte i USA där kongressen/presidenten har att hålla sig inom de ramar som författningen ställt upp. Vill någon fatta politiska beslut som inte står omtalade i författningen är det OK, men bara på delstatsnivå eller lägre.