Jag ville ha lite fakta om USA:s nationaldag
(23 november 1999)
dobberman_[snabel-a]hotmail.com

Den 4 juli 1776 förklarade tretton kolonier i Nordamerika sig oavhängiga av Storbritannien. Representanter för de tretton kolonierna hade redan 1774 samlats till en kongress (Continental Congress) i Philadelphia, och det var representanterna vid denna kongress som tillkännagav The Declaration of Independence. Deklarationen antogs av kongressen den 4 juli 1776 och lästes första gången offentligt den 8 juli, då den berömda Liberty Bell i Philadelphia samlade folket till tillkännagivandet.

Den konflikt som uppstått med brittiska kronan gällde framförallt kungens rätt att beskatta kolonierna. Under åren närmast efter 1776 utformades den nordamerikanska konstitutionen, samtidigt som krig pågick mellan kolonierna och den brittiska kronan. 1783 erkände dock britterna USA:s självständighet.

De tretton ursprungliga kolonierna var New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, New York, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina och Georgia. Bland undertecknarna märks Benjamin Franklin (Pennsylvania), Thomas Jefferson (Virginia) och John Adams (Massachusetts).

4th of July är nationell helgdag i USA och firas mer som 17 maj i Norge än som 6 juni i Sverige.